Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska
Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska

Poutavá zpráva z křižáckých výprav na západ Evropy očima přímého účastníka.

Události, které jako milníky vytyčují hranice, jimiž začíná či končí nějaké nové dějinné období, mohou zasahovat do historie jedné země, skupiny zemí nějak spřízněný nebo mohou mít dalekosáhlejší, širší význam. Historickým událostem, jejichž dopad přesáhl hranice jedné země - reconquistě Portugalska - se věnuje sborník vydaný v edici Memoria medii aevi nakladatelství Argo.

Sborník tvoří unikátní autentické historické texty, pocházející z 12. a 13. století. Díky vypravěčskému nadání dávných autorů i velmi čtivému, zdařilému překladu, přinášejí vyprávění vesměs poutavé i pro dnešního čtenáře.

Nejrozsáhlejším textem je dopis přímého účastníka obléhání a dobytí Lisabonu roku 1147, křižáka, jehož totožnost zůstala skryta pod vrstvami času, ale svědectví přežilo v nezkreslené podobě dodnes.

Úspěšná akce křižáckých vojsk a portugalského krále Afonsa I. se stala vděčným tématem více literárních zpracování. Zřejmě nejznámější je Saramagova Historie obléhání Lisabonu, kde autorovi nestačila samotná historická látka, ale stvořil příběh vycházející z premisy „jak by to bylo, kdyby křižáci Portugalcům nepomohli“.

Autor zmíněného dopisu ve sborníku se pochopitelně do podobných fabulací a úvah nepouští. Jeho text je částečně spontánním záznamem prožitků, ovšem formulovaný již s nadhledem vítěze, který navíc přežil ve zdraví měsíce obléhání a bojů. Pisatelem je pravděpodobně muž jménem Raul, bojující proti „Saracénům“ v anglických oddílech. Poctivě zaznamenává obtíže spojené s přesunem k lisabonským hradbám, nadšeně komentuje úrodnou zemi a její bohatství, které dokáže ocenit o to víc, že pochází z mnohem drsnějších přírodních podmínek chladnějších krajů. Špatnosti a zlo nevidí jen na jinověrcích, ale poctivě zaznamenává i poklesky některých spolubojovníků. S lehkým znechucením komentuje hrabivost „vlámských a kolínských“ křižáků, kteří dají na počátku jasně najevo, že slávu kříže a pravdu křesťanstva přijeli šířit za slíbenou odměnu a té se nehodlají vzdát. Zdatní bojovníci Vlámové a Kolínští jsou pasováni na potížisty a tento názor potvrdí později popisy dalších páchaných nekalostí. Neméně živě je zaznamenán rétorický souboj arcibiskupa z Bragy a zástupců města před začátkem bojů. Podle autorových slov, je arcibiskupův projev veden snahou „vyvolat v nepříteli dojem, že k útoku přistoupíme velice neradi“, a vyslanec tedy oznamuje nepříteli, že „má-li vrozený smysl pro spravedlnost, vrátí se se všemi zavazadly, penězi, majetkem a manželkami a dětmi do země maurské, z níž přišel“. „Nepřítel“, který v Lisabonu žije po několik generací, nemá dojem, že by jeho domov byl jinde. Tuto skutečnost sděluje křesťanskému poselstvu sděluje s elegancí a zpříma. Neopomene přitom ocenit protivníkovu výmluvnost a řečnické umění. Ten na oplátku sděluje Maurům, že právě odmítli pomoc a záchranu. Diplomatické jednání končí, schyluje se k boji.

Několikaměsíční obléhání a boje končí vítězstvím křesťanů, které „je dovršeno o svátku Jedenácti tisíc panen“ jak uvádí úryvek z Magdeburských análů, následující po zmíněném dopise.

Dále sborník obsahuje Závěť křižáka Raula, popisu dějů následujících bezprostředně po dobytí města ve Zprávě o založení kláštera svatého Vincenta a vyprávění o dalších dvou úspěšných akcích křižáků v roce 1189 a 1217.

Hodnotu svazku zvyšují podrobné poznámky ke každému ze zmíněných historických pramenů a studie Simony Binkové Křižáci na západě Evropy ve 12. a 13. století a obrazová dokumentace.

Portugalsko si v roce 2008 připomíná různá výročí. Z těch čistě dějepisných a státotvorných to je především odjezd královské rodiny do Brazílie v roce 1808 (ačkoliv tento akt by se spíš hodilo nazvat „státoborným“). Vydání sborníku věnovaného portugalské reconquistě se z žádným z možných výročí nepotkává, ale načasování publikace záleží na mnoha faktorech a nemůže být vždy ideální.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Kniha:

Přel. P. Zavadil a M. Moravcová, předmluva M. Havlíková, epilog S. Binková, Argo, Praha, 2008, 176 s.

Zařazení článku:

historie

Jazyk:

Země:

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse