Latina v církevním a světském školství
Juríková, Erika: Latina v církevním a světském školství

Latina v církevním a světském školství

V roce 2008 se v Trnavě konala již 16. Letní škola klasických studií, která představuje možnost setkání pedagogů, badatelů a studentů oborů souvisejících s klasickým starověkem i širší veřejnosti se zájmem o dané téma.

V roce 2008 se v Trnavě konala již 16. Letní škola klasických studií, která představuje možnost setkání pedagogů, badatelů a studentů oborů souvisejících s klasickým starověkem i širší veřejnosti se zájmem o dané téma. O rok později byly příspěvky, jež na letní škole zazněly, publikovány v elektronické publikaci nesoucí stejný název jako samotná 16. Letní škola: Latina v církevním a světském školství.

Devatenáct příspěvků od českých a slovenských badatelů lze rozdělit do několika tematických bloků. Slovenské články jsou z větší části spojeny obecně s tradicí jezuitského školství na Slovensku (Nikol Sipekiová), s jezuitskou Trnavskou univerzitou (Adriana Švecová, Marta Dobrotková – Vladimír Rábik, Erika Juríková) či se slovenskou latinsky psanou literaturou 18. století (Daniel Škoviera, Jozef Kordoš, Katarína Šotkovská), nechybí ani příspěvky uměnovědné (Zuzana Dzurňáková), článek o středověkých dominikánských školách (Gabriel Hunčaga) či o problémech spojených se s medicínskou literaturou ve středověku (František Šimon).

Příspěvky českých autorů pojednávají o antickém vyučování na základě svědectví dochovaných papyrů (Irena Radová), o koncepci vzdělání podle Aurelia Augustina (Jiří Šubrt) či podle Hugona ze Sv. Viktora (Jana Nechutová). Další příspěvky jsou věnovány středověkému biblickému dramatu Ludus Danielis (Alena Sarkissian), středověkým učebním textům lékařských fakult (Dana Stehlíková), středověkým učebnicím aritmetiky, tzv. algorismům (Zuzana Silagiová), antickým motivům v českých jezuitských hrách (Magdalena Jacková), klasickým studiím na Karlově univerzitě mezi světovými válkami (Robert Skopek) či moderním církevním vysokým školám (Markéta Koronthályová). Knize jistě přidávají na přitažlivosti ukázky z probíraných spisů, a to jak v originále, tak v překladu do češtiny či slovenštiny.

Publikaci na CD-ROMu lze zakoupit v Knihovně Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1.t

 

Erika Juríková, Jana Kepartová, Petr Kitzler (vyd.): Latina v církevním a světském školství, Kabinet pro klasická studia AV ČR, Praha 2009, 279 str. CD-ROM

Anotace

Zařazení článku:

kultura

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse