Čarovný svět Orientu ve vyprávění moudré Šahrazád
Tisíc a jedna noc

Čarovný svět Orientu ve vyprávění moudré Šahrazád

U příležitosti 300. výročí francouzského překladu, tedy prvního překladu do evropského jazyka, vydává nakladatelství Odeon – Euromedia Group v novém vydání překlad asi nejslavnějšího díla klasické arabské literatury Tisíc a jedna noc.

U příležitosti 300. výročí francouzského překladu, tedy prvního překladu do evropského jazyka, vydává nakladatelství Odeon – Euromedia Group v novém vydání překlad asi nejslavnějšího díla klasické arabské literatury Tisíc a jedna noc. Překlad Felixe Tauera je doplněn poznámkovým aparátem, který čtenáře dokonale zasvětí do problematiky a uvede do doby a místa děje. Zárveň každý z dílů doprovodí původní ilustrace renomovaných výtvarníků.

Monumentální sbírka nazvaná Kniha tisíce a jedné noci (Kitáb Alf laila wa laila) je právem pokládána za největší dílo fabulačního umění Orientu. Na jejím vzniku se po staletí podíleli nesčetní anonymní vypravěči, kompilátoři, literáti a redaktoři od Indie a Íránu až po Egypt. Z literárněhistorického hlediska se řadí k památkám středověké arabské literatury, neboť je psána arabsky a na její podobě mělo rozhodující podíl arabské prostředí. Na Západě se o této sbírce často hovoří a píše jako o „pohádkách Tisíce a jedné noci“. To však zdaleka neodpovídá jejímu neobyčejně bohatému žánrovému fondu. Pohádky jako takové tvoří v Knize tisíce a jedné noci poměrně malou část, i když je v ní mnoho pohádkových motivů, fantastiky a nadpřirozených jevů a bytostí. Kniha ve svém celku představuje neobyčejně pestrou směs epických žánrů – pověstí, legend, pohádek, příběhů a vyprávění z reálné historické skutečnosti, bajek, novel, cestopisných cyklů i rozsáhlých románů. Ojedinělé dílo vzbuzuje dodnes pozornost bohatstvím a důmyslností příběhů, exotickým koloritem, vtipem a kresbou nevšedního prostředí, znaky, které jim vtiskli vypravěči, aby stejně jako Šahrazád zaujali posluchače. Současně skýtá i mnoho zajímavých poznatků o islámských reáliích středověkého arabského Východu.

První díl vychází 11. 1. 2011.

http://www.1000ajednanoc.cz/

Aktualita

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Valérie ,

Do jaké literatury patří dílo Tisíc a jedna noc?

Věra,

Kolik vyšlo těchto výtisků z roku 2011?

Jakub,

Vydelek?

khecarin,

Tento překlad (2. vydání z konce padesátých let, které vyšlo v nákladu 15000 výtisků) je běžně k vidění v antikvariátech, cena za osm svazků kolem 1000 Kč. A ještě běžněji (a levněji) je k dostání šestisvazkové odeonské vydání ze sedmdesátých let (náklad 20 000). Důvod nového reprintu nechápu.

gabriela praskova,

Je vhodna pro divky od 11 let.

Viktor,

Za osm svazků 5790 Korun. Spokojen, Fantomasi?

fantomas,

kolik stoji to me zajima ne jak je krasna