Evangelium podle vypravěče malých velkých příběhů
Olmi, Ermanno: Rozhovory

Evangelium podle vypravěče malých velkých příběhů

Oblíbenou frázi středoproudé kultury „tvůrce není třeba českému divákovi představovat“ nelze v tomto případě vůbec použít, protože italského režiséra Ermanna Olmiho (*1931) zná jen velmi málo diváků i čtenářů. Vždyť jeho filmy byly uváděny v kinech zejména v 60. letech a v televizi byly dodnes ke zhlédnutí pouze třikrát. Přes podstatný význam své tvorby žije Olmi poněkud ve stínu svých viditelnějšich souputníků italské kinematografie.

Oblíbenou frázi středoproudé kultury „tvůrce není třeba českému divákovi představovat“ nelze v tomto případě vůbec použít, protože italského režiséra Ermanna Olmiho (*1931) zná jen velmi málo diváků i  čtenářů. Vždyť jeho filmy byly uváděny v kinech zejména v 60. letech a v televizi byly dodnes ke zhlédnutí pouze třikrát. Recenzovaná kniha může mladší generaci diváků připomenout Olmiho filmy Strom na dřeváky (1978) a Sto hřebů (2007) a té starší generaci například filmy Čas se zastavil (1959), Místo (1961) a Snoubenci (1963). Přes podstatný význam své tvorby žije Olmi poněkud ve stínu svých viditelnějšich souputníků z oblasti italské kinematografie, De Siky, Antonioniho, Viscontiho, Rosselliniho, Pasoliniho či Felliniho. O to větší překvapení čeká na čtenáře knihy Rozhovory. Svět filmového klasika Ermanna Olmiho je naší většinové představě encyklopedického „klasika“ na hony vzdálen. Čtenářské dobrodružství je o to větší, že nechybělo mnoho a kvůli přemrštěným požadavkům italského nakladatele český čtenář knihu vůbec v ruce držet nemusel. Navíc je vydání mimo Itálii světovým unikátem. Původní Olmiho rozhovory s Charliem Owensem z roku 2008 z italštiny přeložil filmový historik Petr Slinták a překladatelka Martina Mezírková. Petr Slinták též české vydání obohatil o vlastní autorský rozhovor s tvůrcem z roku 2011. Kniha je doplněna pečlivě zpracovanou filmografií, v české filmové překladové literatuře unikátní galerií fotografií z většiny autorových děl, reflexí Olmiho díla v českém prostředí, výběrovou bibliografií z pera nakladatele Miloše Fryše a souhrnnou, avšak detailní předmluvou o režisérově životě a díle od Petra Slintáka.

Ačkoliv se to tvrzení může zdát jako hodně nadnesené, dílo Ermanna Olmiho nám umožňuje prožít zázrak, který je v současnosti naprosto ojedinělý. Tímto zázrakem je naše setkání s běžným životem a světem v jejich nejryzejší a pokud možno nejméně zprostředkované podobě. Nejedná se o žádné hlasitě vyvolávané a na nárožích vylepované životní pravdy, zde jde o co nejvěrnější zachycení plynutí života v jeho přirozeném a původním rytmu. Olmi se ve svých filmech pokusil zachytit svět, který se nenávratně vytrácí: například bezprostřední vztah rolníka k půdě, kterou obdělává, nebo vztah člověka k rukodělné výrobě. Před našima očima ožívají příběhy posvátných hájů, posvátných mezilidských vztahů, lidové zbožnosti, směřující k obrazům, které nemají daleko k primordiálnímu světu prvobytného společenství a „šamanismu“ – tedy k nezprostředkovanému vnímání spojitého světa, ve kterém žijeme. Zázrak prožíváme právě tehdy, kdy z našeho plně virtuálního světa dokonalých marketingových či konzumních vizí vystoupíme a vrátíme se zpět k bezpředsudečnému vnímání obyčejného nevzdělaného člověka či dítěte. Siločáry nosných uměleckých magnetů v Olmiho dílech plně respektují kosmický a přírodní řád člověka, který byl utvářen a fungoval po tisíciletí lidské existence. Tento řád je systematicky pošlapáván od doby, kdy člověk žije pod tlakem rozvinutých produktů industriální a postindustriální společnosti, které jsou k jejímu fungování nezbytné a které naše vnímání jednotného světa a jeho propojení s kosmem značně tříští a problematizují.

Zvolená forma knihy, rozhovory, se zdá v tomto rámci jako nejpříhodnější. Jedná se též o nejpřirozenější způsob vyprávění a mezilidského kontaktu, při kterém se vyměňují informace. Ermanno Olmi určitě není ten správný typ tvůrce, který by sepisoval rozsáhlé paměti nebo eseje na témata příbuzná s tématy jeho filmů. Ať se v Olmiho filmech setkáváme s mládeží, pijany, sapéry, válečníky či rolníky, autorovým záměrem je autenticky pojednat o nosných prvcích jejich existence, které se nikdy nevzdalují od bezprostředního a původního kontaktu se světem. Triviální námitky opustíme tehdy, když bezpečně zjistíme, že Olmi je vytříbeným obrazovým vypravěčem malých velkých příběhů. Tam, kde autoři popisují desítky a stovky stran, Olmimu stačí pár záběrů kamery, ve kterých i ta zdánlivě nejokrajovější místa mají své pevné místo. Tento předpoklad se potvrzuje i v rozhovoru tvůrce s Charliem Owensem, ve kterém je rozebíráno mnoho obrazových detailů z Olmiho filmů. Každému filmu je věnována jedna kapitola tohoto rozhovoru s úvodní synopsí, chronologicky od počátků tvorby až do roku 2008, kdy rozhovor vyšel knižně v Itálii. Navazující několikahodinový rozhovor Petra Slintáka s Ermannem Olmim v Asiagu z roku 2011, těsně před tvůrcovými 80. narozeninami, je veden poněkud jiným způsobem – kladením aktuálních otázek ohledně posledního tvůrčího období a též otázek týkajících se Olmiho vztahu k české kinematografii. Je velmi zajímavé sledovat, že Olmiho způsob vyjadřování a otázky, které ho zajímají, se velmi blíží způsobu vystupování Jeho Svatosti 14. dalajlamy. I Olmiho bezprostřednost v rozhovorech vnímám jako velmi blízkou právě dalajlamovi, neboť se nestydí přiznat nevědomost, skromnost a přirozenost. V žádném případě kolem sebe nešíří auru nedostupného a povýšeného umělce.

Ermanno Olmi je stejný jako jeho filmy. Nezaprodává se módním trendům ani uspěchané a přetechnizované době. Jeho světem se nadlouho stala rázovitá horská vesnička Asiago a jeho tvorba v principu vychází z vyprávěných příběhů, které Olmi slýchával od své vesnické babičky. Velmi sympaticky autorovi chybí rezolutnost, odsuzování a extrémní postoje, které bychom mohli u některých soudobých italských intelektuálů vystopovat: tak například neodsuzuje televizi ani populární kulturu, jenom jim vymezuje určité pole působnosti. Nemoralizuje, když například vypráví o své stárnoucí matce, které ke konci života začal pravidelně nosit čokoládové bonboniéry. V Olmiho díle též nenajdeme explicitní a křiklavou kritiku, tvůrcova poetika plně respektuje svrchovanost vypravěče, který zaujímá postoj celou svou existencí a tím, co všechno a jak toto všechno v příběhu organicky skládá. Skromný a obecný svět malých velkých příběhů filmových děl Ermanna Olmiho se tak stává jedním z největších a nejdůležitějších příběhů současnosti.

Ermanno Olmi: Rozhovory. Přel. Petr SlintákMartina Mezírková. Camera obscura, Příbram, Svatá Hora, 2012, 332 s.

Recenze

Spisovatel:

Zařazení článku:

kultura

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Magda Kvasnicová,

Vcera som knihu nahodou objavila v jednom bratislavskom kníhkupectve a s radosťou som si ju kúpila. Vždy som sa chcela dozvedieť niečo viac o človeku, ktorý natočil jeden z najkrajších filmov môjho života STROM NA DREVÁKY aj o pozadí vzniku filmu.

Miloš Fryš, nakladatel,

cameraobscura.wz.cz. Doporučená pultovní cena od 1.10.2013: 179,-