Stanislav Struhar
Struhar, Stanislav

Stanislav Struhar

Stanislav Struhar (nar. 1964), rodák ze Zlína, je německy píšící prozaik žijící ve Vídni. Do Rakouska emigroval ve čtyřiadvaceti letech se svou ženou a v Československu tehdy u prarodičů zanechali syna, doufajíce v brzké shledání, ke kterému však i navzdory politickým intervencím došlo až po sametové revoluci.

Stanislav Struhar (nar. 1964), rodák ze Zlína, je německy píšící prozaik žijící ve Vídni. Do Rakouska emigroval ve čtyřiadvaceti letech se svou ženou a v Československu tehdy u prarodičů zanechali syna, doufajíce v brzké shledání, ke kterému však i navzdory politickým intervencím došlo až po sametové revoluci. Téma emigrace, ztráty jazyka a hledání domova je opakujícím se leitmotivem jeho próz, převážně krátkých, melancholicky laděných románů s důrazem na přesný popis prostředí a každodenních situací. Do literatury vstoupil v roce 1999 německým překladem svých raných básnických prací, z nichž část byla napsána ještě v rodném Zlíně. I v cizině psal zprvu česky, román Rukopis vyšel v německém překladu jako Das Manuskript (2002), román Opuštěná zahrada dosud do němčiny přeložen nebyl. Novější práce již píše v němčině a česky vycházejí přeložené. Struharova díla v češtině se ujalo nakladatelství Volvox Globator (vyjma prvního románu Rukopis a juvenilní básnické trilogie Stará zahrada (Kniha Zlín, 2015), již si autor přál vydat ve městě jejího vzniku).

Česká vydání knih Stanislava Struhara:

Rukopis (r., Signeta, 2004)
Opuštěná zahrada (r., Volvox Globator, 2004)
Hledání štěstí (r., překlad Nikola Zejkanová, Volvox Globator, 2007, orig. Eine Suche nach Glück)
Cizinky (povídky, překlad Pavel Vrtílka, Volvox Globator, 2013, orig. Fremde Frauen)
Váha světla (r., překlad Pavel Vrtílka, Volvox Globator, 2014, orig. Das Gewicht des Lichts)
Stará zahrada (b., Kniha Zlín, 2015)
Důvěrně známé hvězdy domova (r., Volvox Globator, 2015)
Barvy minulosti (povídky, Volvox Globator, 2016)
Stará zahrada (b., Kniha Zlín, 2015)
Důvěrně známé hvězdy domova (r., přel. Magdalena Štulcová, Volvox Globator, 2015)
Barvy minulosti (povídky, přel. Magdalena Štulcová, Volvox Globator, 2016)
Opuštění (r., přel. Magdalena Štulcová, Volvox Globator, 2017)
Dar naděje (přel. Markéta Kliková, Volvox Globator, 2018)
Cizinci. Dvě povídky (přel. Markéta Kliková, Volvox Globator, 2019)

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse