Židovští kaganové? Podivná a podivuhodná říše na východě
Sand, Šlomo: Jak byl vynalezen židovský národ

Židovští kaganové? Podivná a podivuhodná říše na východě

V polovině 10. století, v čase sefardského zlatého věku, napsal lékař Chasdaj ibn Šaprut, který byl významným politikem na dvoře cordóbského chalífy Abdarrahmána III., dopis Josefovi ben Aharonovi, králi Chazarů.

V polovině 10. století, v čase sefardského zlatého věku, napsal lékař Chasdaj ibn Šaprut, který byl významným politikem na dvoře cordóbského chalífy Abdarrahmána III., dopis Josefovi ben Aharonovi, králi Chazarů. Až k  židovské elitě na západním okraji evropského kontinentu totiž pronikly zvěsti o velké židovské říši ležící při hranici východní části Evropy a vzbudily značnou zvědavost: Existuje snad opravdu židovské království, které není v područí ani muslimských, ani křesťanských mocností?

Dopis začíná básní na oslavu krále, z  jejíhož akrostichu můžeme vyčíst, že jejím autorem byl Mechachem ibn Saruk, Chasdajův sekretář a přední hebrejský básník na Iberském poloostrově.

Následuje pasáž, v níž pisatel dopisu představuje sama sebe (mimo jiné samozřejmě coby potomka jeruzalémských exulantů) i království, v němž žije. Poté přechází k vlastnímu obsahu svého dopisu:

Od obchodníků jsem se dozvěděl, že existuje království Židů, které nese jméno al-Chazar, ale nevěřil jsem jim, neboť jsem se domníval, že to říkají jen proto, aby se mi zalíbili a získali si mě. Podivoval jsem se té věci, dokud nepřišlo poselstvo z Konstantinopole a nepřineslo dary a psaní od svého krále našemu králi, i vyptal jsem se jich na ně. A oni mě ujistili, že to je vskutku pravda, že ono království se jmenuje al-Chazar a že Konstantinopol a jejich země jsou od sebe vzdáleny na patnáct dní cesty po moři, po souši ale mezi námi stojí mnoho národů. A že jméno panujícího krále je Josef [...] A když jsem to uslyšel, vstoupila do mě síla a i mé ruce zesílily, má naděje vzrostla a já padl na zem a hluboko se poklonil Pánu nebes. Pátral jsem po oddaném vyslanci, kterého bych mohl poslat do vaší země, abych se dozvěděl, jak se daří mému pánu, králi, a jeho služebníkům, našim bratrům, a byla to pro velikou vzdálenost velice podivuhodná věc.

Chasdaj pokračuje detailním líčením těžkostí, jež zaslání dopisu provázely, aby nakonec položil jasné otázky: Z jakého kmene pochází král? Jak je královská moc organizována? Přechází trůn z otce na syna, jak bylo zvykem předků v Tóře? Jak velké je království? Kdo jsou jeho nepřátelé a komu vládne? Má válka přednost před šabatem? Jaké je v zemi podnebí? A tak dále. Chasdajova zvědavost byla nekonečná, za což se v dopise sám zdvořile omlouvá.

Celý text ukázky v pdf

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Ukázka

Spisovatel:

Kniha:

Přel. Veronika Bránišová, Přemysl Houda, Olga Sixtová, Rybka Publishers, Praha, 2015, 492 s.

Zařazení článku:

historie

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse