Vlámský literární fond v nové podobě
Vlámský literární fond

Vlámský literární fond v nové podobě

Už dvacet let se Vlámský literární fond zasazuje o podporu vlámských autorů a jejich díla doma i v zahraničí. Zavedená značka VFL se mění na FL (Flanders Literature). Znamená změna názvu i změnu činnosti? Co mohou od nadace pod novou firmou očekávat čeští nakladatelé a překladatelé z nizozemštiny?

Vlámský literární fond (VFL) oznámil 26. září 2019, že mění název na Literatuur Vlaanderen (Literatura Vlámsko), a souběžně spustil nové webové stránky v nizozemštině. Anglická verze webu Flanders Literature, zaměřená především na zahraniční nakladatele, funguje už od března 2017.

Jako důvod změny názvu se v tiskové zprávě uvádí, že od založení v roce 1999 se náplň práce natolik rozšířila, že označení „fond“ už tuto škálu nepokrývá. Literatuur Vlaanderen bude pokračovat ve finanční podpoře autorů, překladatelů, nakladatelů a organizátorů i v provozování Překladatelského domu v Antverpách, zároveň však chce zastávat roli koordinátora v knižním světě, přispívat k pestřejší knižní nabídce, která by lépe odrážela současný svět, a rozšiřovat svou mezinárodní spolupráci. Nové webové stránky informují zájemce znalé nizozemštiny o všech těchto aspektech činnosti.

Najdeme tu například úplný přehled udělených grantů od založení fondu v roce 1999, ale také informace o práci poradních komisí, o způsobu hodnocení předložených projektů či o rezidentech Překladatelského domu v Antverpách. Na anglické verzi Flanders Literature píše o svých dojmech i česká překladatelka Radka Smejkalová, která tu v červnu 2019 pracovala na překladu knihy Margot Vanderstraetenové Mazzel Tov (české vydání chystá v roce 2020 nakladatelství Garamond).

Překladatelé z nizozemštiny mohou zažádat o grant na překlad úryvku z knihy podle vlastního výběru, pro niž chtějí ve své zemi najít nakladatele. Přeložené úryvky samozřejmě používá i FL v kontaktu se zahraničními nakladateli na nejrůznějších knižních veletrzích, a tak se snaha o zahraniční vydání určitého vlámského titulu násobí.

Pokud se zahraniční nakladatel pro vydání některého vlámského autora rozhodne, může si u FL zažádat o grant, který u překladů do češtiny pokrývá až 80 procent (a u klasických děl 100 procent) překladatelského honoráře.

Jazyková spřízněnost vede přirozeně k úzké spolupráci s Nizozemským literárním fondem (NLF), a tak například seznam prověřených překladatelů či databázi zahraničních překladů nizozemsky psané literatury Vlámové a Nizozemci sdílejí.

Příkladem zvlášť úspěšné spolupráce Vlámů a Nizozemců bylo čestné hostování na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2016.

 

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse