Dobrá víla španělsky psané literatury
Stárková, Blanka

Dobrá víla španělsky psané literatury

Státní cena za překladatelské dílo byla v roce 2020 udělena Blance Stárkové.

Překladatelka, redaktorka, dramaturgyně literárních a kulturních pořadů na stanici Vltava, moderátorka a publicistka Blanka Stárková získala všestranné vzdělání, které posléze mohla využít ve své profesionální činnosti. Roku 1962 odmaturovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, v letech 1962–68 studovala kombinovaný obor španělština a výtvarná výchova na Univerzitě Karlově. Jejími kolegy na studiích a přáteli byli a zůstali rovněž význační překladatelé ze španělštiny Vít Urban či Jan Hloušek, dlouholetý pracovník Odeonu. Roku 1970 Blanka Stárková nastoupila v Československém rozhlasu, kde nejprve působila v redakci španělského vysílání pro zahraničí. V rámci zdokonalování znalostí španělštiny byla vyslána na stáž na Kubu, kde pracovala s mikrofonem a zažila ještě doznívající kulturní a literární kvas, v sedmdesátých letech posléze silně přiškrcený. Za svého působení v pražském zahraničním vysílání téměř dvacet let připravovala a moderovala pořady pro Latinskou Ameriku. V letech 1984–1989 vystudovala na Karlově univerzitě žurnalistiku a studium zakončila doktorátem.

V roce 1990 Blanka Stárková v rozhlase přestoupila do literární redakce, kam přišla vybavena nejen profesionálním vztahem ke krásnému písemnictví, ale také dlouholetou úspěšnou překladatelskou praxí. Jako redaktorka literární redakce se od začátku 90. let podílela na přípravě kmenových pořadů redakce, jako byla například Četba na pokračování – J. Gracq: Balkon v lese (1991), A. Carpentier: Ztracené kroky (1996), J. Bédier: Román o Tristanovi a Izoldě (1997), F. Kafka: Proces (1998), M. Proust: Swannova láska (1999); Schůzky s literaturou – P. H. Cami: Minikomedie (1990); Stránky na dobrou noc. V roce 1992 Blanka Stárková připravila Měsíc španělské kultury, jímž zahájila novou etapu v profilaci stanice Vltava. Měsíce (Týdny, Dny) různých národních kultur (britské, německé, francouzské, slovenské apod.) otevřely mimo jiné nové možnosti spolupráce a kontaktů nejen se zahraničními rozhlasy, ale také s kulturními a společenskými institucemi. Stárková iniciovala i dvoudenní vysílání k 500. výročí objevení Ameriky, jehož vyvrcholením byla několikahodinová kompozice literárních textů, hudby, rozhovorů a polemik pod názvem Utopie Nového světa (1992). S kolegou Jiřím Kamenem uvedla do vysílání také Víkendovou přílohu Studia (později stanice) Vltava, za kterou získali novinářskou Cenu křepelek (1996). V letech 1999–2002 byla Blanka Stárková šéfredaktorkou stanice Český rozhlas 3 – Vltava, od roku 2002 pracovala v redakci dokumentů a speciálních projektů téže stanice, speciálních pořadům se věnuje i nadále po svém odchodu do penze.

Blanka Stárková je členkou Obce překladatelů (a zároveň pracuje ve vedení OP jako členka Výboru OP) a Syndikátu novinářů. 4. dubna 2014 velvyslanec Španělského království v Praze Pascual Navarro Ríos předal Blance Stárkové Řád Isabely Kastilské za šíření povědomí o španělské kultuře v České republice a prohlubování kulturních vztahů mezi oběma zeměmi. Za své překladatelské dílo získala Blanka Stárková řadu cen (např. r. 2005 tvůrčí prémii v rámci Jungmannovy ceny za překlad románu Javiera Maríase Srdce tak bílé), soustavně se věnuje mapování současné španělsky psané literatury, kterou s velkým nasazením i s výjimečným citem pro kvalitu prosazuje v edičních plánech českých nakladatelství. Je členkou Spolku Litera, který založil a provozuje výroční knižní ceny Magnesia Litera. V rámci Obce překladatelů vede dílny pro začínající překladatele, podílí se na hodnocení příspěvků v soutěži Jiřího Levého pro mladé překladatele. Bez jejího soustavného překladatelského úsilí by se českým čtenářům nedostala do ruky díla autorů světového věhlasu, jakými jsou například Španěl Javier Marías či Argentinec Abel Posse. Společně s Vladimírem Medkem je kmenovou překladatelkou nositele Nobelovy ceny Gabriela Garcíi Márqueze, kterého představovala českým čtenářům v časopisech i v knižních překladech – přeložila půl tuctu jeho nejvýznamnějších děl, podílela se na redakci jeho sebraných spisů v porevolučním Odeonu a připravila o něm řadu rozhlasových pořadů.

Abecední přehled vybraných překladů ze španělštiny
Javier Cercas: Vojáci od Salaminy, román (Soldados de Salamina, Praha, Mladá fronta 2004)
Julio Cortázar: Výherci, román (Premios, Praha, Garamond, 2007)
Miguel Delibes: Podobenství o trosečníkovi, novela (Parábola del náufrago; Praha, Odeon 1986)
Elena Fortún : Celie si vymýšlí, próza pro děti (Celia lo que dice; Bratislava, INA 1995)
Elena Fortún: Celie spisovatelkou, próza pro děti (Celia novelista; Bratislava, INA 1996)
Gabriel García Márquez: Dobrý Blacamán, prodavač zázraků, povídka (El buen Blacamán, vendedor de milagros; Světová literatura, 1/1980)
Gabriel García Márquez: Jeden z těchto dní, povídka (Uno de estos días; Světová literatura, 1/1980)
Gabriel García Márquez: Láska za časů cholery, román (El amor en los tiempos del cólera; Praha, Odeon 1988, reed. 2003, 2008, 2011, 2016)
Gabriel García Márquez: Montielova vdova, povídka (La viuda de Montiel; Světová literatura, 1/1980)
Gabriel García Márquez: Na paměť mým smutným courám, novela (Memoria de mis putas tristes, Praha, Euromedia group – Odeon 2004)
Gabriel García Márquez: V tomhle městečku se nekrade (vybrané povídky ze souborů Los funerales de la Mamá Grande / La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, Praha, Odeon 1979)
Gabriel García Márquez: Zpověď trosečníka, novela (Relato de un náufrago, Praha, Euromedia Group – Odeon 2004)
Gabriel García Márquez: Neuvěřitelný a tklivý příběh o bezelstné Eréndiře a její ukrutné babičce (La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, Praha, Odeon 2008)
Gabriel García Márquez: Pohřeb Velké matky (Los funerales de la Mamá Grande, Praha, Euromedia Group – Odeon 2008)
Tomás González: Na počátku bylo moře, román (Al comienzo estaba el mar, Praha, Dybbuk 2019)
Carmen Laforet: Nic, román (Nada; Praha, R, Odeon 1984)
Javier Marías: Srdce tak bílé, román (Corazón tan blanco, Praha, BB/Art 2004)
Javier Marías: Všechny duše, román (Todas las almas, Praha, BB/Art 2007)
Javier Marías: Černá záda času, román (Negra espalda del tiempo, Praha, BB/Art 2009)
Javier Marías: Zamilovanosti, román (Los enamoramientos, Praha – Litomyšl, Paseka 2015)
Abel Posse: Psi z ráje, román (Los perros del paraíso; R, Praha, Odeon 1993)
Abel Posse: Evita: příběh vášně a utrpení Evy Perónové, román (La pasión según Eva; Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996)
Abel Posse: Che Guevarův pražský příběh, román (Cuadernos de Praga, Garamond 2012)
Alfonso Sastre: Fantastická tragédie o cikánce Celestině, divadelní hra (Tragedia fantástica de la gitana Celestina; Praha, Dilia 1985)
Reglá Ubieto – Seco Jover: Dějiny Španělska (Introducción a la Historia de Espaňa; LF, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1995, spolu s dalšími překladateli)
Zoé Valdés: Každý den nic, román (La nada cotidiana; Praha, Mladá fronta 2001)

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse