Vyloupaná slunečnicová semínka
Hořava, Matěj: Mezipřistání

Vyloupaná slunečnicová semínka

Matěj Hořava ve své nové knize Mezipřistání stylisticky navazuje na oceňovanou Pálenku. V odlišných kulisách i životních epizodách, o nichž vypráví, se však tyto postupy odhalují jako nedostatečné a pouze recyklované. Surová východní exotika Gruzie, kombinovaná s upomínkami na jižní Moravu i brdskou krajinu, nabízela podnětnější využití.

Před šesti lety Matěj Hořava rozvířil vody české literatury výjimečným debutem Pálenka. Loni vydané Mezipřistání na přechozí knihu přiznaně navazuje grafickou podobou, délkou jednotlivých textů, osobou hrdiny i vypravěčským stylem, spočívajícím v adici dlouhých odstavců s juxtapozicí vět i nevětných celků. Místo pálenky z kulovatek se hned v třetí větě knihy objevuje pálenka fíková a i v Mezipřistání stojí na začátku knihy smrt dítěte, tentokrát však není zaviněna Božím poslem (bleskem) jako v tradičním banátském prostředí, ale násilným útokem. Samotný úvod jako by předjímal posun ovzduší příběhů od strání u srbských hranic a bavorského domu na kopci do zalidněnější, civilizací prostoupenější přímořské krajiny.

Po překvapivém debutu bývají „druhé knihy“ většinou vystaveny snad až přílišnému očekávání a jsou poměřovány prvním úspěchem. Hořava se tomu ani nesnaží vzepřít; pro novou publikaci si dopřál dlouhý odstup, nepřichází však s ničím novým. Po jednoznačném přihlášení se k Pálence před čtenářem přirozeně víc vyvstávají podobnosti a odlišnosti mezi ní a Mezipřistáním, než kdyby autor vydal zcela odlišnou, autonomní knihu. Vše se nabízí ke srovnání a z něj recenzovaná kniha málokdy vychází lépe.

Mnoho motivů (gymnastika, neúspěšný partnerský vztah, darovaný měděný krucifix, útěky) i vypravěčských postupů je opotřebovaných už z předchozí knihy. Pro slibného autora by však nemělo být možné jen opakovat to, co už se jednou osvědčilo, a jen to přenést do jiných kulis. Hořavův styl funguje ve smyslově bohatém prostředí. V Tbilisi ale klouže sluch i chuť po povrchu, po umělých věcech zaplňujících zanedbané sídliště. I kosení trávy zde vyznívá nepřirozeně, jako manýra. Proto vypravěči Tbilisi uniká – popisuje je skrze rekvizity (ševci v podchodu, černé brýle a kožené bundy, šakali ve stepi, medové svíčky při výpadcích proudu), evokovat je se mu nedaří. Ani Černé moře nemá sílu Dunaje, na jehož hladině kdysi pozoroval svůj stín.

Zatímco v Pálence jako by v narativu vše překypovalo – mráz, samota, akáty, prožitky –, Mezipřistání přináší méně hutné věty, které se blíží uhlazenějšímu vyprávění, bez klopýtavých repetic a záplavy dvojteček, středníků a závorek. Není zde rozjitřenost, jež charakterizovala hrdinovo melancholické a odevzdané já; minulost už se bolestně neprolamuje do přítomnosti (Pálenka: „Viděl jsem se náhle v dávném jaru; […] Ne, tahle vzpomínka tu taky nemá co dělat; nevolal jsem ji“), kdysi proběhlé události jsou jen vyprávěnými vzpomínkami, oddělenými od současnosti.

Atmosféra Tbilisi je hlučnější, technicistnější a rychlejší než utlumenost banátského venkova. Banát i Gruzie mají exotičnost Východu, každé z míst však představuje její odlišnou rovinu – vesnice u Oraše ztělesňuje nostalgii zapomenutého kraje, tbiliské sídliště velkoměsto s postsocialistickými diskotékami, telenovelami a karaoke. I opilost tu není snová a tíživá, ale roztěkaná a s nutkáním ke zvracení. Jen hrdinova osamělost bez vztahů, jež by ho vázaly ke konkrétnímu místu, je stejná.

Přes své světoběžnictví je pořád skrze syrovou realitu (sídliště), přírodu i lidské charaktery či zvyky propojen s Čechami i Moravou. V nové knize je více prostoru věnováno Matějově rodině – vystupuje zde sestra, neteř Marie, rodiče i prarodiče. Gruzie se stává odrazem Brd, které hrdina mimoděk hledá a nachází v horách i vlnách Černého moře. Místo prolínání časů nastupuje prolínání prostorů.

Mezipřistání zaplňují setkání s jinými lidmi a jejich osudy, není tak sebestředné a sebeanalyzující jako Pálenka – tím se ale vypravěč dostává mimo svůj svět a jen popisuje a převypravuje cizí životy (Zurab, stařík s kosou, malíř Levan, postižený kamarád, duchobor Michail, Sulchan Lomsadze, kavárník Vitalij aj.). Cizí promluvy z logiky homogenně perspektivizovaného vyprávění nemají tah hrdinových vnitřních monologů. Současně se tu nově objevuje strach z lidí a jejich možných neočekávaných agresí – z asyrského taxikáře u jezera, opilého duchobora, farní hospodyně. Je to nedůvěra v přirozený chod světa, která v Pálence nebyla. Jestliže tam vypravěče ovládaly emoce (beznaděj, něha, stesk), zde jako by vnímal okolní svět téměř bez nich, v narativním zprostředkování pozitivních stejně jako negativních zážitků převládá jakási plochá lhostejnost. Jeho vztahy k přátelům, rodičům, Tbilisi i světu jako takovému jsou do detailů objasňovány (kapitoly Napůl nebo Mezipřistání) a to, co čtenář dávno tuší z obrazných náznaků, je zbytečně dovysvětlováno.

Téměř vymizela Hořavova rytmizační opakování a hromadění slov z centrálního významového okruhu, jež sjednocovala texty knihy do soudržného celku. V Pálence to byla nenásilná, přesto působivá distribuce slov významově souvisejících s ohněm (popel, pálenka, plameny, horečka aj.), v Mezipřistání taková práce s lexikem chybí. Příběhy z Gruzie tedy drží pohromadě pouze vypravěčský subjekt, což je však málo, už jen proto, že jeho osobní příběh často ustupuje příběhům jiných postav. Inspirativní rovinu knihy tvoří zmínky o jazykovém prožívání, o mizení slov, vzpírání se rumunštiny proti gruzínštině. Bohužel však tato linie zůstává kompozičně nebo stylisticky nevyužitá.

Téma gruzínského života mohlo být plodné a literárně podnětné, kdyby Hořava opustil schéma Pálenky a využil jinou perspektivu. Jeho schopnost syrového či deziluzivního líčení myticky rajských míst (Banát, batumská pláž, Džavachetie), jež si současně zachovávají něco ze své přitažlivosti („Každá vlna je jiná. Vlna v barvě dužiny hroznového vína, olivová vlna, vlna nefrit a vlna obsidián“), má potenciál a dá se na ní stavět. Doufejme, že Mezipřistání bude u Matěje Hořavy mezistupněm k dalšímu, lepšímu textu.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse