Ilja Leonard Pfeijffer
Pfeijffer, Ilja Leonard

Ilja Leonard Pfeijffer

Klasický filolog, básník, spisovatel a dramatik, který do nizozemské literatury vnáší italskou notu a jehož romány dokážou oslovit i širokou čtenářskou obec.

Ilja Leonard Pfeijffer (nar. Rijswijk, 1968) pochází z učitelské rodiny. Vystudoval klasickou filologii na Leidenské univerzitě, roku 1996 zde obhájil disertaci o básníku Pindarovi a do roku 2004 tu působil v oboru. Literárně debutoval jako básník v roce 1998, od roku 2003 se plně věnuje psaní. V roce 2008 pro sebe objevil během cyklistického putování do Říma město Janov a už v něm zůstal.

Pfeijffer upoutal pozornost od samého počátku své literární dráhy – za básnickou prvotinu van de vierkante man (o čtverhranném muži) získal debutantskou Cenu C. Buddingha. Po třech básnických sbírkách následovaly v roce 2004 hned dva romány – Rupert: een bekentenis (Rupert: přiznání), odměněný debutantskou Cenou Antona Wachtera, a Het grote baggerboek (Velká humusová kniha), který mu vynesl první ocenění literárního webu Tzum za nejlepší literární větu (další dostal roku 2014 za větu z románu La Superba), ale zároveň i nominaci na Zlatý durian, anticenu pro nejhorší nizozemský román, jejímž cílem bylo upozornit na nadprodukci a nedostatečnou redakční péči nizozemských nakladatelů. Pfeijfferův románový debut vyvolal diskusi o rozdílu mezi plagiátem a intertextualitou, protože v něm mj. použil dlouhý úryvek z Eliotovy básně The Waste Land (Pustá země) bez udání zdroje. Největší úspěch u recenzentů i čtenářů získal romány La Superba (2013, óda na Janov) a Grandhotel Evropa (Grand Hotel Europa, 2018, č. 2021). Za prvně jmenovaný získal knihkupeckou cenu Libris 2014 a cenu nizozemských a vlámských středoškoláků Inktaap, druhý byl na cenu Libris jen nominován, ale stal se nejprodávanějším nizozemským literárním titulem roku 2019. Byl už přeložen do dvacítky jazyků.

Pro divadlo píše kromě původních her i dramatizace – ať už vlastních (Peachez, 2019), nebo cizích děl (např. Achter het Huis, 2017, dramatizace Zadního domu Anne Frankové). Svůj objev Janova jako místa k životu popsal v cestopisné próze De filosofie van de heuvel. Op fiets naar Rome, doprovázené fotografiemi jeho tehdejší ruské přítelkyně Gelji Bogatyščevové (2009, Filozofie kopce. Na kole do Říma). Věnuje se i esejistice. Kromě toho publikuje sloupky (nrc.next) a sonety (deník NRC). Pravidelné črty v tomto deníku ze života v Janově za pandemie covidu-19 vyšly v roce 2020 knižně s názvem Quarantaine. Dagboek in tijden van besmetting (Karanténa. Deník v dobách nákazy.). Sestavil také stručný přehled antické literatury (De antieken. Een korte literatuurgeschiedenis, 2000) a básnické antologie – ať už obecné (500 gedichten die iedereen gelezen moet hebben, 500 básní, které by měl každý přečíst, 2008, s Gertem Janem de Vriesem), nebo věnované nizozemské poezii 20. a 21. století (De Nederlandse poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in duizend en enige gedichten, 2016), jmenovitě básníku Lucebertovi (Er is alles in de wereld, 2009).

V roce 2015 přispěl čtenářskou prémií k Týdnu poezie, v roce 2021 byl požádán, aby napsal prémii k Týdnu knihy 2022.

 

Literání ceny:
1999 C. Buddingh’-prijs (van de vierkante man)
2002 Anton Wachter Prijs (Rupert)
2005 Tzum Prijs za nejlepší literární větu za rok 2004 (Het grote baggerboek)
2014 Tzum Prijs za nejlepší literární větu za rok 2013 (La Superba)
2014 Libris Literatuur Prijs (La Superba)
2015 Inktaap (La Superba)
2015 Jan Campert Prijs (Idyllen)
2015 E. du Perron Prijs – cena za přínos k vzájemnému pochopení menšin žijících v Nizozemsku (Gelukszoekers, Idyllen, sloupky v nrc.next)
2015 Awater Poëzieprijs (Idyllen)
2016 VSB Poëzieprijs (Idyllen)
2016 cena za prózu udělovaná Královskou akademií nizozemského jazyka a písemnictví (La Superba)
2017 Taalunie Toneelschrijfprijs – cena niz. jazykové unie za nejlepší původní nizozemskou divadelní hru (De advocaat)

Česky:
Ilja Leonard Pfeijffer
: Grandhotel Evropa. Z niz. orig. Grand Hotel Europa přel. Radka Smejkalová, Host, Brno, 2021, 640 s.

Bibliografie (výběr):
Poezie:

1998 van de vierkante man
2008 De man van vele manieren. Verzamelde gedichten 1998–2008
2015 Idyllen
2015 Giro giro tondo (prémie k Týdnu poezie)

Próza:
2004 Rupert. Een bekentenis. (román)
2004 Het grote baggerboek (román)
2006 Het ware leven. Een roman. (román)
2007 Second Life. Verhalen en reportages uit een tweede leven (eseje)
2009 De filosofie van de heuvel. Op fiets naar Rome (cestopis, s fotografiemi Gelji Bogatyščevové)
2010 Harde feiten. 100 romans. (povídky)
2010 De Griekse mythen (řecké mýty)
2011 Het ministerie van Specifieke Zaken (sbírka politických sloupků pro nrc.next)
2013 La Superba (román)
2015 Gelukszoekers (non-fiction)
2016 Brieven uit Genua
2017 Peachez, een romance (román)
2018 Grand Hotel Europa (román, č. 2021)
2020 Quarantaine. Dagboek in tijden van besmetting (sbírka črt pro deník NRC)

Divadlo:
2007 De eeuw van mijn dochter
2014 Blauwdruk voor een nog beter leven (podle hry Noëla Cowarda Design for living)
2017 De advocaat
2017 Achter het Huis (dramatizace Zadního domu Anne Frankové)
2019 Peachez (dramatizace vlastního románu)
2020 De veelstemmige man (sbírka divadelních textů)

Internetové odkazy:
Autorův portrét na Wiki (angl., něm., niz.)
Webové stránky autora
Záznam večera o románu Grandhotel Evropa v amsterodamském diskusním středisku De Balie (březen 2019, v niz.)

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse