Margret Kreidl
Kreidl, Margret

Margret Kreidl

Reagovat na aktuální společenské proměny, nezaleknout se formální přísnosti a nerezignovat přitom na hru a humor – to jsou hlavní premisy básnického a dramatického díla Rakušanky Marget Kreidl.

Rodačka ze Salzburgu Margret Kreidl (nar. 1964) během studia historie a sociologie přesídlila do Štýrského Hradce, kde žila téměř patnáct let a etablovala se jako básnířka a dramatička. Dnes působí jako vyučující estetiky a kreativního psaní na Akademii múzických a výtvarných umění ve Vídni a v Semináři Maxe Reinhardta.

Debutovala v roce 1986, novější básnické sbírky vydává ve vídeňském nakladatelství Edition Korrespondenzen, mj. Eine Schwalbe falten (Složit vlaštovku, 2009), Einfache Erklärung: Alphabet der Träume (Jednoduché vysvětlení: Abeceda snů, 2014), Zitat, Zikade. Zu den Sätzen (Citát, cikáda. K větám, 2017), Schlüssel zum Offenen. Gedichte (Klíč k otevřenému. Básně, 2021).

Margret Kreidl je všestranná autorka, která publikuje napříč žánry; vydala více než 20 knižních titulů. Vedle poezie a prózy píše také divadelní a rozhlasové hry a libreta a vytváří textové instalace ve veřejném prostoru. Je držitelkou řady stipendií a literárních cen, mj. vysokého státního vyznamenání Outstanding Artist Award z roku 2018 či Ceny města Vídeň za literaturu, již obdržela v roce 2021 za nejnovější básnickou sbírku s přihlédnutím k celé dosavadní tvorbě.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse