Goodbye, Moldaviet – teď už doopravdy
Goodbye, Moldaviet – teď už doopravdy

Goodbye, Moldaviet – teď už doopravdy

Smutná zpráva z Antverp: nizozemsko-belgické nakladatelství Voetnoot nekončí jen s proslulou edicí Moldaviet, ale s vydáváním české literatury obecně. Převážně z finančních důvodů.

Už je to téměř deset let, kdy jsem se loučila s edicí krátkých českých próz Moldaviet (Vltavín), vydávanou nakladatelstvím Voetnoot. Od té doby se Anneke Pijnappel a Henrik Barends, nizozemská nakladatelská dvojice se sídlem v belgických Antverpách, k edici mimo jiné díky vstřícnosti autorů, kteří poskytovali své texty zdarma, v omezenější podobě vrátili, a tak od roku 2017 vyšlo ještě dalších devět titulů. V těchto dnech však oznámili všem spolupracovníkům z okruhu nizozemských překladatelů z češtiny, že čísla 32 a 33 na přelomu října a listopadu budou poslední. Jde o výběr z povídek Biancy Bellové Tyhle fragmenty s nizozemským názvem Flarden (v překladu a s doslovem Keese Merckse) a o dvojici textů Jáchyma Topola Supermarket sovětských hrdinůVýlet k nádražní hale (Supermarkt van Sovjethelden, Een trip naar het station) v překladu a s doslovem Edgara de Bruina. Topol edici před patnácti lety zahájil (jako č. 1 vyšla jeho Zlatá hlava) a teď ji tedy téměř symbolicky i uzavírá.

Smutné je, že Voetnoot nekončí jen s Moldavietem, ale s vydáváním české literatury obecně: posledním počinem by mělo být Devatero pohádek Karla (a Josefa) Čapka v překladu Edgara de Bruina v příštím roce (pokud vydání podpoří MK ČR). Důvody jsou podobně jako před deseti lety především finanční. Podle nakladatelů se knihy českých autorů, v Nizozemsku méně známých nebo zcela neznámých, špatně prodávají, ale roli tu hraje i „nejistá a nejasná situace“ kolem finanční podpory MK ČR. Podmínky grantu prý nakladatelům neumožňují tisknout „on demand“ (tedy bez velkých zásob, ryze podle poptávky) a minimální náklad 750 výtisků pro ně při 33 titulech Moldavietu znamená významnou měsíční položku v podobě nákladů na uskladnění.

Zároveň je třeba poznamenat, že knihy vydávané nakladatelstvím Voetnoot už v posledních pěti letech v knihkupectvích – natož přímo u pokladny, jak jsem psala v prvním rozloučení – nejsou k nalezení. Při internetovém prodeji se přitažlivý formát a výrazná grafická úprava Moldavietu s číslováním, aby se ve čtenářích podnítily sběratelské sklony, míjejí bezprostředním účinkem, ale ani u knih mimo edice – snad s výjimkou Čapkovy Dášeňky – se nakladatelům nedaří vzbudit větší recenzentský, potažmo čtenářský zájem. Jiným nakladatelům, často stejně malým (Zirimiri, Pegasus, Koppernik, ale i většímu Das Mag s Markem Šindelkou), se to daří líp, a tak knihy Egona Hostovského, Bohumila Hrabala, případně německy píšících autorů jako v nizozemském překladu čerstvě objevený Hermann Ungar pozornosti recenzentů neunikají.

Zbývá doufat, že vystoupení Jáchyma Topola a Markéty Pilátové 30. listopadu v bruselském literárním středisku Passa Porta zájem o jejich tituly z produkce Voetnootu oživí a bude to důstojná tečka za příběhem české literatury v tomto nakladatelství.

Doplněk k seznamu titulů edice Moldaviet (od roku 2017):
č. 25 Jan Neruda: Praagse kleine luyden (výběr z Povídek malostranských), překlad a doslov Kees Mercks, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2017
č. 26 Egon Hostovský: Missie (Poslání), překlad a doslov Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2017
č. 27 Marek Šindelka: Blijf bij ons (Zůstaňte s námi), překlad a doslov Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2019
č. 28 Eda Kriseová: De naam (Jméno), překlad a doslov Hank Geerts, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2019
č. 29 Bohumil Hrabal: Bambini di Praga, překlad a doslov Kees Mercks, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2020
č. 30 Markéta Pilátová: De held van Madrid (Hrdina od Madridu), překlad a doslov Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2021
č. 31 Anna Zonová: Rode schoentjes (Červené botičky), překlad a doslov Hank GeertsTanja Meijer, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2021
č. 32 Bianca Bellová: Flarden (výběr ze sbírky Tyhle fragmenty), překlad a doslov Kees Mercks, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen (2022)
č. 33 Jáchym Topol: Supermarkt van Sovjethelden, Een trip naar het station (Supermarket sovětských hrdinů, Výlet k nádražní hale), překlad a doslov Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen (2022)

Mimo edice (s výjimkou dětských knížek Karla Čapka obálky navrhl Miro Švolík):
Emil Hakl: Zoon & vader (O rodičích a dětech), přel. Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2009
Emil Hakl: Kerkhof aan zee (Pravidla směšného chování), přel. a doslov napsal Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2013
Miloš Urban: De schaduw van de kathedraal (Stín katedrály), přel. Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2014
Emil Hakl: Een ware gebeurtenis (Skutečná událost), přel. Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2015
Pavel Juráček: Een straat zonder ambitie (Prostřednictvím kočky), přel. a doslov napsal Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2016
Karel Čapek: Dasja oftewel het leven van een pup (Dášeňka čili život štěněte), přel. a doslov napsal Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2019
Jáchym Topol: Een gevoelig iemand (Citlivý člověk), přel. a doslov napsal Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2020
Karel & Josef Čapek: Pudlenka of... Ik had een hond en een kat (Pudlenka, aneb Měl jsem psa a kočku), přel. Edgar de Bruin, doslov Olga Scheinpflugová, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2021

Videa překladatele Edgara de Bruina k titulům nakladatelství Voetnoot:
Karel Čapek: Dasja
Jáchym Topol: Een gevoelig iemand
Marek Šindelka: Moldaviet č. 27 Blijf bij ons
Markéta Pilátová: Moldaviet č. 30 De held van Madrid

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse