Na všechno jdu oklikou
Pasch, Ralf

Na všechno jdu oklikou

Německý spisovatel Ralf Pasch píše knihu o židovské malířce z Prahy, která se proslavila svými kresbami z Terezína. Má k tomu osobní důvody – vyrovnává se tak s paměťmi svého dědečka z Krkonoš, někdejšího vojáka wehrmachtu za druhé světové války.

Německý novinář a spisovatel Ralf Pasch (nar. 1967) je mimo jiné autorem knižní publikace Die Erben der Vertreibung (Dědicové odsunu, 2014), v níž představil patnáct zástupců třetí generace sudetských Němců, dnes žijících v Německu, Rakousku a v České republice. Nyní píše knihu o česko-rakouské malířce židovského původu Malvíně Schalek (1882–1944). Kdysi uspěla ve Vídni, nacismus a holocaust ale tragicky zasáhly do jejího života i umělecké kariéry. V současnosti je známá především díky posledním dochovaným kresbám z Terezína. Na knize o Malvíně pracoval Ralf Pasch v české metropoli během rezidenčního pobytu Praha město literatury. Při srpnovém vystoupení (2023) v pražské Městské knihovně vyprávěl o pozoruhodné rodině Schalekových: jeden z Malvíniných předků vydal pohádky Boženy Němcové, její bratr Robert byl spisovatel (a soudce v Litoměřicích). Malvínin synovec, komunista Fritz se stal členem československé zahraniční armády v Británii. Malvínina neteř Lisa Fittko pomáhala uprchlíkům z Francie okupované nacisty, včetně filozofa Waltera Benjamina. 

iLiteratura: Rodina Schalekových je pozoruhodná jako celek. Proč jste si vybral právě Malvínu, když i její bratr Robert Schalek by byl postava na román, zrovna tak jeho syn Fritz či neteř Lisa Fittko?
Ralf Pasch: K řadě věcí se dostávám oklikou. Nejdřív jsem skutečně chtěl napsat knihu o Fritzi Schalekovi. Narodil se ve stejném roce jako můj dědeček Alois – 1913. Právě díky Fritzovi jsem se celou rodinou začal zabývat, a kdybych si neuvědomil tu časovou shodu, možná bych se do celé věci vůbec nepustil. V Ústí nad Labem jsem před více než deseti lety navštívil organizaci Collegium Bohemicum, která se zabývá dějinami českých Němců. I když mi bylo čtyřicet, zeptal jsem se, jestli by mě vzali jako stážistu, a oni mě velkoryse přijali. O Schalekových jsem vůbec nic nevěděl, ale právě v Collegiu mě upozornili na krabici s jejich materiály. Byla to listinná pozůstalost po Robertovi, Malvínině bratrovi. Ona byla úspěšná malířka, on neúspěšný spisovatel.

iLiteratura: Proč neuspěl?
Ralf Pasch: Spisovatelem se chtěl stát celý život, ale k ničemu to nevedlo. Psal divadelní hry, sám si je vydával, ale i na jeho dobu byly poněkud starobylé. Příběh jeho pozůstalosti je ostatně velmi zvláštní. Všechny jeho papíry se jednoho dne náhle objevily v krabici přede dveřmi jeho syna Fritze. Nikdo neví, kdo je tam přinesl. Fritz zemřel v roce 2006, stalo se to několik let před jeho smrtí. Fritzova a Robertova pozůstalost pak docestovala do Collegia. O celé rodině Schalekových jsem dal dohromady malou putovní výstavu, v němčině a v češtině. Nakonec jsem se zaměřil podrobněji na malířku Malvínu, alespoň prozatím. 

iLiteratura: Jak to vypadá s její pozůstalostí?
Ralf Pasch: Známý je příběh jejích kreseb z Terezína: když ji tam deportovali, zachytila na nich tamní život, před další deportací do Osvětimi. Tyto Malvíniny kresby jsou nyní většinou v Izraeli. V Praze by měla být uspořádána výstava izraelských kreseb; majitelé těchto kreseb se však zdráhají je zapůjčit. Jsou ale všechny ke zhlédnutí alespoň na internetu. Když jsem v Terezíně představil svou výstavu o Schalekových, tamní muzeum ji doplnilo jedním portrétem a dalšími kresbami, které od ní dostalo darem. Když jsem tyto neznámé kresby uviděl, řekl jsem si, že o ní musím napsat.

iLiteratura: A to je nyní cílem vašeho rezidenčního pobytu?
Ralf Pasch: Ano, chci pokročit v knize o Malvíně alespoň o kousek. Je to ale vlastně oklika, jak se dostat k příběhu mého dědečka Aloise. Jde o prarodiče z otcovy strany – k dědečkovi i babičce jsem měl velmi blízký vztah: on byl z Krkonoš, ona z Děčína. Já pocházím z východního Německa a mí prarodiče každý rok jezdili do Československa, to byla pro ně vlast. Poprvé mě vzali s sebou, když mi bylo sedm nebo osm let.

iLiteratura: Jaký byl jejich příběh?
Ralf Pasch: Komplikovaný, dědeček si našel práci v Německu už v roce 1937, pak studoval v Děčíně, tam poznal babičku a roku 1938 se vzali. Krátce žili v Německu, a když Hitler v roce 1939 napochodoval do zbytku Československa, řekli si, že se vrátí. V roce 1942 dědečka poslali na východní frontu, a tou dobou se jim narodil můj tatínek. Dědeček upadl do ruského zajetí, strávil tam pět let. Pak žili ve východním Německu a já se tam narodil roku 1967. Tatínek bohužel brzy zemřel, bylo mi tenkrát teprve šest let. Myslím, že právě proto jsem měl k prarodičům hodně silný vztah. Podnikl jsem s nimi dvě další cesty do Československa, pořád mi vyprávěli o staré vlasti, ale hlavně dědeček napsal paměti o devíti stech stranách.

iLiteratura: Takže takový pramenný poklad máte přímo v rodině?
Ralf Pasch: Jak se to vezme. Dopsal je až krátce před svou smrtí a já jsem na jejich základě chtěl dát dohromady knihu a vydat ji. Pak jsem místo toho napsal knihu o třetí generaci Němců z Československa, takže zase jsem to vzal oklikou. 

iLiteratura: Proč? Jaké jsou paměti vašeho dědečka?
Ralf Pasch: Pro mě je trochu emocionálně složité o nich mluvit. Tvrdí tam totiž o Češích spoustu zvláštních věcí: že nemají žádnou kulturu a nedokážou založit stát. Dědeček měl přitom vlastní českou babičku, která vůbec neuměla německy, a o té tvrdil, že je to nejlepší žena na světě. Mimo to v pamětech uvažuje o Židech. Povinnou vojenskou službu absolvoval v československé armádě, kde se poznal se židovským mladíkem Erichem Khonem z Teplic. Nejprve ho považoval za „vhodný předmět ke zkoumání“. Nakonec se s ním spřátelil, půjčoval si od něj knihy a dál se pokoušel přijít na to, proč jsou Židé vyvoleným národem. 

iLiteratura: A na co přišel?
Ralf Pasch: Nakonec píše, že všechno pochopil, když jeho kamarád přijel novým autem – jeho rodina měla v Teplicích obchod s hračkami. To auto si tedy mohl dovolit. A dědeček to vyhodnotil tak, že právě to je důvod k antisemitismu a závisti. Asi popisoval i svůj vlastní pocit. Nikde třeba nenapsal, že by měl Ericha rád – asi mu sám záviděl. Nicméně píše, že když po roce 1938 přišli nacisté, děkoval pánubohu, že se jeho příteli podařilo emigrovat do Británie. 

iLiteratura: Zeptal jste se dědečka, jak to myslel?
Ralf Pasch: Dědeček už dlouho nežije, hodně mi toho kdysi vyprávěl, ale já jako dítě jsem nebyl schopen to hodnotit. Teď cítím, že musím k jeho pamětem zaujmout kritický postoj. Už jsem napsal prozaický esejistický text s názvem Jedno setkání, kdy se Fritz Schalek a můj dědeček Alois sejdou v Litoměřicích, Fritz jako komunista a dědeček jako nacista. Představoval jsem si, o čem by se spolu asi mohli bavit. Vtipné je, že to otiskli v novinách s názvem Sudetenland, což je progresivní tiskovina, ale její název vyvolává jiné asociace.

iLiteratura: Zbýval jste se sudetskými Němci i jako novinář?
Ralf Pasch: Spíše jsem se věnoval Židům v Německu. Nezajímala mě přitom tolik minulost a holocaust, ale jejich současný život. Žil jsem v Kasselu a tamní židovská obec měla před rokem 1989 asi padesát členů, po roce 1990 jich najednou bylo tisíc pět set. Do Kasselu se přistěhovalo hodně Židů z Ruska, Ukrajiny a Pobaltí. Pro tu obec jsem i pracoval, vydávali dvojjazyčné noviny a já jsem měl na starosti německou část. Psal jsem i pro Jüdische Allgemeine, takže téma židovství je v mé práci dlouhodobě přítomné.

iLiteratura: Proč vás osobně zajímá?
Ralf Pasch: V Německu je to samozřejmě velké téma, to je jasné. A mě trochu rozčiluje způsob, jak se s ním zachází. Pořád se mluví o holocaustu, ale moc se to nespojuje se současným životem. O život lidí z nových obcí, jaký je dnes, se nikdo příliš nezajímá, a oni to přitom nemají snadné. 

iLiteratura: Angažujete se podobně i ve vztahu k sudetským Němcům?
Ralf Pasch: Na podzim se budu účastnit jedné jejich akce, protože se svou knihou Dědicové odsunu často za sudetskými Němci jezdím. Chystám se promluvit o nacistech a o sudetských Němcích, hlavní téma bude můj dědeček a jeho nacionalistické a antisemitské myšlenky.

iLiteratura: Jak to asi proběhne?
Ralf Pasch: Už jsem několik podobných setkání absolvoval a snažil jsem se o těch tématech hovořit opatrně, otevírat je. Ti lidé možná budou trochu agresivně tvrdit, že s nacisty nemají nic společného. Existuje mýtus, že členové sudetoněmecké strany byli automaticky členy národněsocialistické strany, ale nebylo tomu tak, navíc němečtí nacisté tvrdili o Němcích ze Sudet, že ani žádní pořádní Němci nejsou. Sudetští Němci museli o německé občanství žádat. Tato témata dnes určitým způsobem vytěsňují.

iLiteratura: A co váš dědeček – cítíte, že vy sám k sudetským Němcům patříte?
Ralf Pasch: To je dobrá otázka. 

iLiteratura: Teoretická otázka.
Ralf Pasch: Není jen teoretická. Je to důležitá otázka. Často jezdím na sudetoněmecké sjezdy, také jsem tam představoval knihu Metaheimat (Metavlast). Jedno vystoupení jsem pojmenoval podle Kafky Dopis dědečkovi – šlo o to, vyrovnat se s jeho příběhem. Připadá mi, že u sudetských Němců se chápání těchto věcí vyvíjí vlastně docela dobře, alespoň u některých. Jiní jsou stále hodně zahořklí. A já sám? Své propojení se sudetskými Němci cítím. Při čtení v Městské knihovně v Praze se stalo roztomilé nedopatření: v němčině vždy uvádím, že mí prarodiče byli „böhmisch“, tedy čeští Němci, a tam jsem je omylem označil za „Čechy“. To se asi obraceli v hrobě. Ve východním Německu ostatně existuje pro odsunuté zvláštní slovo, říká se jim „přestěhovaní“. Ani mí prarodiče o sobě neříkali, že jsou sudetští Němci, nýbrž „přestěhovaní“, tak znělo oficiální označení. 

iLiteratura: Ani malířka Malvína Schalek nežila jen v českých zemích, ale také ve Vídni a v Mnichově. Pátral jste po ní i tam?
Ralf Pasch: Ano. Ve Vídni prožila nejdůležitější období své tvorby, měla tam ateliér, pomáhal jí její strýc-mecenáš, v tehdejších novinách vyšla řada článků o jejích obrazech a výstavách. Problém je, že přímo od ní existuje velmi málo materiálu – žádné deníky ani dopisy. V pražském archivu se dochovalo jen několik dopisů, které napsala v Praze krátce před deportací. Její pražský příběh se skoro nedá napsat, protože je v něm až příliš slepých míst a otazníků. 

iLiteratura: Co s tím?
Ralf Pasch: Začal jsem ta slepá místa považovat spíše za šanci. Čtu teď životopisy jiných žen, které se narodily v Praze ve stejnou dobu, byly to umělkyně, spisovatelky a malířky, ale neproslavily se jako Malvína. Židovské ženy na přelomu století měly do jisté míry paralelní životy. Můžu se víc zaměřit na prostředí. Nakonec by z toho mohl být grafický román, kde by byl na jedné straně text a na druhé straně ilustrace, s komiksovými okénky, možná i s bublinami. Úkolem komiksu bude vyplnit mezery ve faktografických informacích. Ještě nevím, kdo by to mohl ilustrovat a kde zkusit knihu vydat. Možná by mohla vyjít nejdřív tady, anebo dvojjazyčně. A téma je možná zajímavější pro rakouské čtenáře než pro ty německé.

iLiteratura: Obrazy Malvíny Schalek jsou dnes na trhu a volně se s nimi obchoduje, že?
Ralf Pasch: Prodávají se občas na českých aukcích, ale docela pod cenou. Osud řady jejích vídeňských děl je neznámý. Ve Vídni žijí její vzdálení příbuzní, máme plán uspořádat výstavu, možná v tamním Židovském muzeu. Ostatně před nějakými dvěma lety mě oslovil asi osmdesátiletý pán, což byl synovec Malvíniny někdejší hospodyně. Sloužila jí ve Vídni, přestěhovala se s ní do Československa, po její deportaci do Terezína odešla téhož roku zpátky do Vídně. Zřejmě měla k Malvíniným obrazům přístup. Ten starý pán nabídl Malvínině rodině, že jí asi deset jejích obrazů daruje, což i skutečně udělal. Mohly by se stát základem výstavy. 

iLiteratura: Jaké máte další plány?
Ralf Pasch: Další projekt je Krakonoš pojatý jako současný příběh pro mládež, road movie. Chci psát o cestě dvou dětí – jedenáctiletého chlapce a dívky. Jejich pradědeček si přál před smrtí, aby se jeho popel vrátil do vlasti. Po jeho smrti byla rodina proti, ale děti se rozhodnou, že mu vyhoví, a zažijí při tom spoustu dobrodružství.

iLiteratura: Kde je ta vlast?
Ralf Pasch: V Krkonoších. V kraji mého dědečka, pochopitelně. Vloží se do toho Krakonoš a děti zažijí různé fantastické situace. Záměrem je popsat komplikované dějiny tohoto kraje. Jdu na to oklikou, jak je mým zvykem.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Milan,

Německo jako poražený stát to nemá lehké ,zátěž provinění z II. světové války je obrovská. Je to na nejméně na sto let. Povedlo se jim sice sjednocení Německa ,ale současnost je tristní.Neumí se jako poražený stát postavit tvrdě a jen jako soukromý detektiv vyšetřuji zničení společného projektu s Ruskem NSI a NSII.A také dlouhodobě podporují Izrael a  v současnostiUkrajinu. Bátuška Putin říká v současnosti,"Němci nic nepochopili". Spisovatel Pasch píše o svém dědečkovi vojáku Wehrmachtu a židovské malířce . Moje máma jezdila do Reichu za mou babičko ,kousek od Brna v současnosti v Pohořelicích.Tam ji kontrolovali a jeden z  příslušníků řekl "já ji znám ,ta je odsud" .Babička vzpomínala, že Hitler a Dubček ji dali slušný důchod měla za muže poněmčeneho Čecha Hájka.Obec byla většinově poněmčená za dvacet let, Němky si braly Cechy sedláky a jejich děcka už byli Němci. Kluci šli do válek,nejprve do Velké je u kosteliku krásný opravený památník,jako kluk si na něj nepamatuji. A po Mnichovu šli do války s Hitlerem. Vykládal mi jeden monter HM ,který také narukoval, posílalinás do toho nejhoršího. Po převratu dostal důchod z Německa. Druhý spolubydlící byl z Jihlavy vyloženě z německé rodiny, otec Čech matka Němka, Moje mama, říkal se nepřihlásila k německé národnosti i když to mělo potravinové a jiné výhody výhody, ale ostatní kamarádi z gymnázia narukovali v18 letech do Wehrmachtu. Po válce pokud přežili , tak na ně čekala lopata a doly. Jak jsem byl mámě vděčný říkal,jen litoval ,že celá rodina byla po válce odsunuta, včetně prarodičů,které měl rád. Tvrdé a těžké osudy v současnosti již neuvěřitelné. Když jsem byl na vojně v šedesátých letech,tak byl na rotě nějaký Volf z pohraničí ,ten byl zpustlý na hygienu nedbal ,byl vždy zavšivený při stříhání ,vyšlo v rozkaze ,že dozorčí roty jej každý den večer musi zkontrolovat zda je umytý a převlečený. I to patřilo k vyrovnávání se z minulosti. Nejsem znalec pohraničí je určitě různorodá,změnila se skladba obyvatel,někde přišli Volynáci,Madaři,Slováci. PS tam posilovala český prvek. Obyvatelé příhraničí jezdí v současnosti do Německa ,ale i doPolska nakupovat levnější potraviny.."Nejlépe bylo za R-U", to jsem jako kluk slyšel v sakristii ,pan profesorTomandl, takto rodilý Videnák jen pokýval hlavou..Nyní ,již jako starší muž vím,že svět není tak jednoduchý a složitosti se dají očekávat.Naše budoucností se odvine z našeho vztahu k Rakousku,Německo musí čekat a dál zpytovat svou minulost.

Ralf Pasch,

Dobrý den, moc děkuji za tento článek! Již mnoho let pátrám po historii rodiny Schaleků. Natočil jsem o této rodině krátký film: https://www.youtube.com/watch?v=PRcuc2MuNX4&t=5s
Snad to bude čtenáře zajímat!
Ralf Pasch