Knihy ohrožené a ohrožující

Knihy ohrožené a ohrožující

Zatímco se hladina českého rybníčku knižní branže spokojeně rozvlnila po zavedení nulové sazby DPH na knihy, francouzský tisk loví sólokapry ze samého dna. Kauzy jsou to závažné, ačkoli působí, jako by je inicioval sám Arsène Lupin.

Nedlouho poté, co z největší francouzské knihovny záhadně zmizely ruské knihy, tamní tisk informoval o tom, že v Německu zavírají knihovny kvůli podezření na výskyt jedovatého arzenu.

Francouzská národní knihovna (BNF) na konci ledna oznámila, že neznámý pachatel odcizil z knižního fondu vzácné tisky ruského původu. Krádeže se mají týkat původních vydání ruských klasiků, například A. S. Puškina. Mluvčí knihovny potvrdil, že záležitost byla předána policii a půjde i k soudu. Jak se záhy ukázalo, podobné případy řeší nejen další francouzské knihovny, ale také švýcarské, polské a pobaltské. Údajně se vždy jedná o totožný modus operandi – ten však tisk přesněji nepopsal. V Polsku se příbuzná kauza otevřela už na podzim, v Estonsku dokonce mají prvního odsouzeného: za krádeže Puškinových a Gogolových knih dostal dva roky vězení, pokutu, a navíc mu byl na pět let zakázán pobyt na území státu.

Kvůli podezření na přítomnost arzenu poslali v univerzitní knihovně v severoněmeckém Bielefeldu ke znaleckému posouzení desetitisíce svazků. K obdobnému kroku přistoupily i knihovny v dalších německých městech, univerzitní knihovna v Düsseldorfu dokonce v březnu dočasně i zavřela. Jedovaté svazky je totiž nutné identifikovat, z dostupného fondu vyřadit a nahlížení do nich umožnit jen ve zvláštním režimu. 

V 19. století se (nejen) při výrobě knih používalo zelené barvivo s obsahem arzenu, které může být nebezpečné pro zdraví zaměstnanců i uživatelů knihoven. Projevit se může při pouhé manipulaci s knihami, zejména pokud má čtenář ve zvyku si při otáčení stránek pomáhat nasliněným prstem. Jed si ale nedá pokoj, ani když svazky jen leží v regálech – ohrožující je pouhý kontakt s kontaminovaným prachem, který se do těla může dostat vdechnutím nebo přes oční sliznici.

Kdysi používané jedovaté barvivo smaragdového odstínu se připravovalo s využitím sloučeniny octan-triarsenitanu měďnatého. Označuje se též jako pařížská zeleň, protože mimo jiné sloužilo jako prostředek pro hubení krys v kanalizaci francouzské metropole. V polovině 19. století se této sloučeniny v Anglii vyrábělo ročně kolem 700 tun. U nás je známější pod názvem zeleň svinibrodská a o jejím výskytu se zmiňuje i analýza Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Wikipedia uvádí, že si toto barvivo oblíbili četní malíři, od Williama Turnera přes Claude Moneta či Paula Gaugina až po Vincenta van Gogha – otázka tedy je, zda případně nehrozí podobné nebezpečí i při návštěvě výstavních galerií. Tentýž zdroj také připomíná, že Rychlé šípy si v příběhu Rychlé šípy na pramici svinibrodskou zelení natírají loďku. 

V 19. století byla zeleň svinibrodská zdrojem četných otrav, látka je karcinogenní, Wikipedia uvádí jako smrtelnou dávku 22 mg. Látka časem na jedovatosti neztrácí. Německý knihovnický svaz nicméně uvedl, že o problému se ví už dlouho – projekt směřující k určení potenciálně nebezpečných svazků údajně běží už od roku 2020.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse