Pro koho je Dekáda naplno?
Diestler, Radek: Dekáda naplno

Pro koho je Dekáda naplno?

Přes černobílou fotografii heroické siluety kytaristy se táhne červenobílý nápis „DEKÁDA NAPLNO“. Podtitul specifikuje obsah… Čtenář přivábený slibným titulem se nadšeně vrhá po kořisti a dychtí dozvědět se víc. Co když ale patří ke generaci, která devadesátky neprožila?

Krimiseriál České televize, instagramový profil zaměřený na každodennost a popkulturu…, další a další projekty začínají reflektovat období 90. let 20. století. Ambiciózní triptych Devadesátky filmového producenta Petra Kozy se nyní chystá tuto éru pokrýt z perspektivy proměn české hudební scény. Před dokumentárním cyklem a celovečerním filmem se jako první výstup celého projektu představila kniha Dekáda naplno

Její autorství Koza svěřil Radku Diestlerovi, jednomu ze zakládajících členů pražského Popmusea. Vzhledem k jeho dlouhodobé kurátorské a spisovatelské činnosti zaměřené právě na oblast populární hudby (lze zmínit třeba v březnu 2023 pokřtěného průvodce Praha beatová) šlo beze sporu o sázku na jistotu. Diestlerův styl spojující odbornou erudici a živelné vyprávění navíc nepochybně sliboval oslovit širší čtenářskou základnu, než kdyby šlo o čistě akademickou publikaci. 

Radek Diestler přitom „devadesátky“ nezpracovává poprvé. Již v letech 2000–2001 se tématu věnoval v seriálu časopisu Rock & Pop nazvaném Pouští a pralesem (český rock & pop ve vzpomínkách, příbězích a souvislostech).  Právě tento materiál nyní autor zužitkoval a výsledkem je kniha, která ve 13 kapitolách sleduje vývoj populární hudby a hudebního průmyslu v rozmezí let 1990–2000 v Československu, potažmo České republice. Dotýká se nejen jednotlivých žánrů (metal, folk…), ale zahrnuje i tematiku hudebních klubů nebo koncertních agentur. Formou ankety dostane v závěru slovo i 11 dalších osobností. Téměř na každou stránku textu pak navíc připadá i strana doprovodného obrazového materiálu. Prostřednictvím archiválií, původem především ze sbírek Popmusea, se tak dokumentuje i mediální obraz dekády. A přesto se autor vyhýbá označení „syntéza“ a svůj text charakterizuje spíše jako výchozí bod pro další (a hlubší) ponor do problematiky.

Jak nenásilně provést čtenáře deseti lety (nejen hudebních) proměn?

Období tak plné nových příležitostí, zvratů a nejistot klade vysoké nároky na každého, kdo by se pokusil o komplexní vylíčení byť jediné jeho oblasti. O to obdivuhodnější je, že se Radku Diestlerovi podařilo publikaci udržet v rozsahu necelých 400 stran a přitom nesklouznout ke strohému vypočítávání jmen a letopočtů. Bezesporu právě díky autorově vypravěčskému a jazykovému nadání zůstal text faktograficky výživný a současně živý a čtenářsky zajímavý. 

Po obsahové stránce lze pozitivně hodnotit nejen výběr témat, ale i snahu překonat v jejich rámci hrozbu pragocentrismu a dotknout se i dění v dalších (zejména krajských) městech. Orientaci v devadesátkovém chaosu pak usnadňuje členění jednotlivých kapitol na kratší a ke čtenáři vstřícnější dvoustránkové úseky. Kromě vlastního vyprávění navíc autor reflektuje i některé nejnovější výzkumné počiny v daných oblastech, čímž případným zájemcům naznačuje směry dalšího zkoumání.

Navzdory vší snaze o přehlednost se však nejspíš najdou i ti, které objem informací přemůže a knihu budou odkládat s pocitem zahlcení. Budou to s největší pravděpodobností ti, kdo 90. léta sami neprožili, a publikace tedy bude jejich prvním kontaktem s hudební scénou tohoto období. Už téma samotné má samozřejmě určitou tendenci být ze své podstaty nepřehledné a plné zvratů a jmen. V tomto případě však svůj podíl viny nese i autorovo vyjadřování.

Slang, narážky a rýmovačky

Kdo někdy četl jinou Diestlerovu knihu, jistě autorův dynamický styl dobře zná. I v případě Dekády naplno jde o přehlídku popkulturních narážek, slovních hříček, rýmovaných popisů fotografií a široké škály výraziva zahrnujícího anglicismy, hovorový jazyk i dnes už málo frekventované sloveso „nýt“. Čtenářský zážitek je tak skutečně strhující – tedy až do chvíle, kdy spletitá džungle autorovy slovní zásoby a chytrých metafor začne zásadně ztěžovat čtenářské porozumění. Představu si snad lze udělat na základě následující ukázky: „Na plakátovacích plochách u českých klubů se začaly stále častěji objevovat plakáty na koncerty tří až pěti kapel, napsaných zhusta tak nečitelnými typy písma, že by daly pohulit i majiteli státní zkoušky z paleografie na katedře pomocných věd historických.“ (s. 303) Jaká je pravděpodobnost, že čtenář obratu porozumí, pokud ve svém životě alespoň jednou neluštil třeba novověký kurent? A pokud nesdílí Diestlerovu životní zkušenost a zájem, definitivně mu text podtrhne nohy ve větách typu: „Kdo si vzpomene na (…), ví, o čem mluvím.“

Pro koho je Dekáda naplno?

Ačkoli má být Dekáda naplno první komplexní knihou o české hudební scéně po roce 1989, rozhodně ji nelze považovat za ideální vstup do této problematiky, a to zejména pro čtenáře jiné věkové kategorie, než jsou iniciátoři projektu Devadesátky. Riziko, že forma zcela zakryje obsah a čtenář si odnese jen pocit zahlcení, je příliš velké. Pokud ale knihu vezme do ruky ten, komu je blízká fascinace hudbou 90. let a její reálie zná, nejspíš si čtení užije. I v případě tohoto „ideálního“ vnímatele však bude výsledný prožitek záviset především na tom, zda se ztotožní s Diestlerovým stylem. 

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Radek Diestler: Dekáda naplno. Kniha proměn české populární hudby 90. let 20. století. Nakladatelství 65. pole, Praha, 2023, 400 s.

Zařazení článku:

kultura

Hodnocení knihy:

70%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse