Vyprávění ze slunného Jadranu
Otčenášek, Jaroslav: Příběhy z Dalmácie

Vyprávění ze slunného Jadranu

Kniha přináší sbírku pověstí, pohádek a anekdot z chorvatského Jadranu.

Další svazek nakladatelství Portál z ediční řady příběhů a vyprávění různých národů je věnován Dalmácii a Istrii, oblastem u nás známým spíše jako žádané rekreační destinace. Knížka Příběhy z Dalmácie nám představuje tyto končiny z poněkud jiného úhlu, jako kraj s bohatou a dobrodružnou minulostí, s prolínajícími se kulturními a historickými vlivy od dob římských až po války s Turky či s Napoleonem.

Samotná vyprávění jsou pestrou směsí jednotlivých žánrů lidové slovesnosti a najdeme zde pohádky, historické pověsti, pověrečné povídky i anekdotické příběhy. Soubor vyprávění je Otčenáškovou autorskou adaptací  původních terénních sběrů lidové slovesnosti prováděných v Dalmácii v 60. a 70. letech známou chorvatskou fokloristkou Majou Bošković Stulli ( *1922). Tato u nás v odborných kruzích často citovaná odbornice se věnuje sběru a studiu lidové slovesnosti od 50. let a je autorkou mnoha edicí lidové prózy a vědeckých publikací, bohužel u nás nevydaných ( např. Usmena književnost kao umjetnost riječi,1975, Narodne pripovijetke,1963 a další).

Tematicky je kniha rozdělena do sedmi kapitol a samy názvy naznačují obsah jednotlivých vyprávění. V první kapitole O králích a hrdinech jsou soustředěny pohádky, historické pověsti o válkách s Turky, o kralevici Markovi, o obléhání Dubrovníka Francouzi v roce 1806, etiologické pověsti a další vyprávění s „královskou“ tematikou. Druhá kapitola Chytráci a filutové obsahuje kratší novelistické pohádky, humorky, žertovné příběhy, zvířecí pohádky, žánry spojené tematikou obelstění a přechytračení druhých. Další kapitola Blázni a pošetilci má hodně blízko k nám dobře známým kocourkovským příběhům, zatímco v čtvrté části O popech a svatých najdeme najdeme satirické podání o popech a mniších, legendární pověsti o putování Ježíše se sv. Petrem, podání o svatých ( sv. Rochovi, sv. Lukášovi). Pátá část Strašidla a duchové přináší převážně pověrečné povídky o nadpřirozených bytostech, o revenantech a vlkodlacích. V českém prostředí neobvyklé jsou pověsti o zemřelých nepokřtěných dětech, které se vracejí v podobě kocourka a mohou lidem škodit, podobně nezvyklé jsou i pověsti o personifikovaném moru. Podobné téma má i šestá kapitola O čarodějnicích a kletbách, kde kromě čarodějnic a čarodějníků vystupují ve vyprávění džinové-zlí duchové, specifické postavy v chorvatském lidovém podání. Setkání s nimi může mít pro člověka fatální dopad, lidé se jich báli a snažili se jim vyhnout nebo alespoň je neurazit. Poslední kapitola je O čertech a obsahuje šest příběhů, z nichž některé mají i své české varianty, sázka s čertem o lepšího koně, pověst s námětem podobným motivu Čert a Káča.

Příběhy z Dalmácie je kniha určená pro širokou veřejnost, neklade si za cíl kritické zpracování pramenů ani neobsahuje odborný komentář. Zvolená metoda autorské adaptace odborně zpracované sbírky slovesného folklóru z terénního sběru je vhodným kompromisem pro představení chorvatské lidové slovesnosti českému čtenáři. Forma literárního zpracování jednotlivých žánrů zachovává rysy původní lidové tvorby, zejména v kratších humorkách a anekdotách. Kvalitních a odborně zpracovaných edicí chorvatského slovesného folklóru vhodných ke komparativnímu studiu u nás mnoho nevyšlo, proto Příběhy z Dalmácie svým způsobem vyplňují tuto mezeru.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

M.F.,

Tuto knihu vřele doporučuji! :-)