Aharon Šabtaj
Šabtaj, Aharon

Aharon Šabtaj

Izraelský básník Aharon Šabtaj (nar. 1939) patří také k předním překladatelům.

Aharon Šabtaj (Aharon Shabtai) se narodil v Tel Avivu v tehdejší mandátní Palestině roku 1939. Dětství strávil v kibucu Merchavia a později, po skončení vojenské služby, studoval filozofii a řečtinu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, na pařížské Sorbonně a v Cambridge. Po získání doktorského titulu roku 1979 (dizertační práci psal na téma „Domov a rodina v Aischylových tragédiích“) vyučoval řecké drama na Hebrejské univerzitě až do poloviny osmdesátých let (1972–85) a od roku 1990 přednáší poezii a řeckou literaturu na univerzitě v Tel Avivu. Patří k předním izraelským překladatelům a za své dílo – jmenujme alespoň překlady Aischyla, Sofokla, EuripidaAristofana – obdržel Cenu ministerského předsedy a roku 1999 také Černichovského cenu. Dodnes publikoval sedmnáct básnických sbírek, za které rovněž obdržel četné ceny.

Ve své delší básni Kibuc (1973) popisuje Šabtaj život v sionisticko-socialistickém Izraeli padesátých let. Některé z jeho básní jsou velmi intimní, obsahují vlastní zkušenosti s depresí, erotickou nevázaností a nešťastným manželstvím. Dikce těchto básní je přímá a nekompromisní.

V poslední době zaznamenala velký čtenářský ohlas sbírka nazvaná podle proslaveného dopisu Emila Zoly na obhajobu obviněného židovského důstojníka Alfreda Dreyfuse J’accuse. Tato politicky orientovaná sbírka se nejprve objevila na stránkách deníku Haarec a posléze byla přeložena do angličtiny (2003). Stylisticky i tematicky čerpá Šabtaj z klasické hebrejské liturgie, jíž užívá k dokreslení svého opovržení politickým přístupem k řešení izraelsko-palestinského konfliktu, a uštěpačným způsobem poukazuje na zločiny proti lidskosti vůči vlastním sousedům. Sbírka pokrývá období od roku 1996, kdy byl ministerským předsedou zvolen Benjamin Netanjahu, až po druhou intifádu. Srdcem celé sbírky je ovšem hebrejská etika, ke které byl Šabtaj vychován, neboť autor odmítá mlčet k násilí a brutalitě páchaných na ostatních.

Jeho zatím poslední publikovanou sbírkou je Slunce, slunce (Šemeš šemeš, Tel Aviv 2005), která obsahuje jak básně intimní povahy, tak i kritické, politicky orientované.

Odkazy:
http://www.frammenti.it/VociDeserto/english/aharon.asp
http://israel.poetryinternational.org/cwolk/view/24917

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse