Jidášovo evangelium
Jidášovo evangelium

Jidášovo evangelium

V češtině se před několika dny objevilo knižní vydání Jidášova evangelia, gnostického textu, jenž byl objeven již před několika desetiletími, ale na jehož zpřístupnění odborné i laické veřejnosti si čtenáři museli počkat až do letošního roku.

V češtině se před několika dny objevilo knižní vydání Jidášova evangelia, gnostického textu, jenž byl objeven již před několika desetiletími, ale na jehož zpřístupnění odborné i laické veřejnosti si čtenáři museli počkat až do letošního roku. Celé události věnovala mimořádnou pozornost zahraniční i česká média, patrně v tušení senzace a možná i pod vlivem spekulací, které ve své knize představil Dan Brown. Český čtenář má teď možnost sám si udělat obrázek, který bude o poznání méně bombastický: filolog Marek Dospěl přeložil Jidášovo evangelium z koptského originálu, celou knížku opatřil poutavým vyprávěním o okolnostech jeho nálezu a přidal i překladatelské poznámky. Český překlad je tak zřejmě první knižně publikovaný převod z originálu do moderního jazyka vůbec.

Z teologického hlediska - Jidášovo evangelium přitom není nikterak ojedinělé; svým žánrem i obsahem ho lze vřadit mezi množství podobných mimokanonických textů - je v textu nejzajímavější role, která je připsána Jidášovi. Zatímco v kanonických evangeliích vystupuje jako ten nejopovrženíhodnější zrádce, pro něhož "by bylo dobré, aby se vůbec nenarodil" (srv. Mk 14,21), v Jidášově evangeliu je představen naopak jako nejchápavější a Ježišovi nejbližší učedník, kterému Ježíš svěřuje soukromé "pravé" nauky o vzniku a uspořádání vesmíru, o lidském pokolení i o jeho vlastním osudu. Tím, že Jidáš nakonec Ježíše na jeho vlastní výzvu vydává úřadům ( touto událostí, v textu samém jen lakonicky zmíněnou, celé vyprávění končí), pomáhá podle chápání Jidášova evangelia Ježíšovi, aby se po předání spásné tajné nauky vybraným jedincům zbavil nyní již nepotřebného lidského těla.

Další odkazy:
informace o publikování evangelia, s odkazem na volný anglický překlad
rozhovor s prof. Pokorným o Jidášově evangeliu v LN
zpráva o Jidášově evangeliu v MfDnes
zpráva o chystaném českém překladu v MfDnes
zpráva a vycházejícícm českém překladu Jidášova evangelia v LN
informace o nálezu evangelia, český překlad pořízený podle překladu anglického, odkazy na další stránky

 

Jidášovo evangelium. Z koptštiny přeložil, úvodem, komentáři a rejstříky opatřil Marek Dospěl, Praha, Koniasch Latin Press, 2006.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse