Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století.
Kitzler, Petr: Příběhy raně křesťanských mučedníků II

Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století.

Recenzovaný svazek navazuje na již dříve vydané Příběhy raně křesťanských mučedníků (Praha, Vyšehrad 2009). Přináší dalších 13 méně známých příběhů, spojených často s problematikou nelítostného a krvavého soupeření dvou křesťanských společenství, která si nárokovala označení pravé katolické církve.

Recenzovaný svazek navazuje na již dříve vydané Příběhy raně křesťanských mučedníků (Praha, Vyšehrad 2009). Přináší dalších 13 méně známých příběhů, spojených často s problematikou nelítostného a krvavého soupeření dvou křesťanských společenství, která si nárokovala označení pravé katolické církve. Komplikované dějiny těchto sporů, stejně jako zvláštní rozporná symbióza církve a státu nepatří mezi běžné znalosti života ve 4. a 5. století, takže čtenář ocení hutnou studii Jiřího Šubrta Ecclesia martyrum: Příběhy mučedníků na pozadí donatistického schismatu (s. 15–63). Každý příběh je, stejně jako v prvním dílu, uveden předmluvou, informacemi o edicích a překladech a vybranou literaturou a obsahuje množství závažných poznámek, které jsou často zajímavější než text sám. Vzhledem k jisté monotónnosti a prefabrikovanosti ve výstavbě těchto passiones bychom brzy sami dokázali sestavit další příběhy. Jen pochybuji, že bychom měli dost fantazie k líčení krutostí při mučení neohrožených křesťanů (kuriózní případ mučednice Zoe, která je za vlasy pověšena na vysoký strom a vystavena kouři z hnoje, který je pod ní zapálen, může být těžko překonán) nebo k vymýšlení nejrůznějších způsobů sebevražd, které praktikovali fanatičtí circumcelliones.

V příbězích se profilují dvě skupiny textů – passiones „donatistické“ (Umučení Donata z Advocaty, Umučení Izáka a Maximiana, Umučení Marcula, Umučení abitinských mučedníků, Umučení Maximy, Donatilly a Secundy) a „nedonatistické“ (Umučení Ignatia Antiochijského, Umučení Konóna, Umučení Agapé, Eiréné a Chioné, Umučení Eupla, Umučení Dasia, Akta Šebestiánova, Umučení Aemiliana, Umučení Saby Gótského). Na „nedonatistických“ textech, které pocházejí z různých dob a různých míst, můžeme sledovat postupný nárůst hagiografických prvků a rétorických postupů, které doplňují nebo nahrazují nedostatek historických zpráv. Postupná literarizace, míšení historických zpráv se zázračnými a legendárními prvky jde ruku v ruce s vytvářením křesťanské mytologie a kultu mučedníků. V Aktech svatého mučedníka Šebestiána vidí Francesco Scorza Barcellona, autor předmluvy k tomuto svazku, z narativního hlediska přímo jistý druh historického románu. „Donatistické“ passiones přinášejí příběhy mučedníků, kteří už nejsou nuceni svými pohanskými protivníky, aby se zřekli své víry a obětovali pohanským bohům, ale musejí vzdorovat násilí, které přinášejí jejich odpůrci, což je katolická církev a křesťané, často krvelačnější než římští prokurátoři. Silné polemické tóny vedou Jiřího Šubrta k tvrzení, že spíše než o passiones lze mluvit „o protikatolickém pamfletu, v němž se vlastní mučednické jádro příběhu ztrácí v záplavě invektiv“. Není to čtení příliš povzbudivé – žádná apologie nemůže překrýt intoleranci, která je těmto textům vlastní.

Na štěstí pro čtenáře obsahuje svazek (kromě ediční poznámky, anglického resumé a přebohaté bibliografie) také skvostnou obrazovou přílohu, v níž je mučednictví přijatelné, zvláště když obsahuje také středověké komiksy ze života sv. Šebestiána na nástěnných malbách v Chapelle Sainte-Claire ou Saint Sebastien ve Venansonu z r. 1481. Jen škoda, že středověké „bubliny“ nejsou k přečtení… Tak jako první díl, je i tato kniha velmi pečlivě připravena.

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Petr Kitzler (ed.): Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. Přel. Iva Adámková, Pavel DudzikPetr Kitzler. Předmluva Francesco Scorza Barcellona, úvodní studie Jiří Šubrt. Vyšehrad, Praha, 2011, 400 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse