Výstava z archivu Arnona Grunberga v Amsterodamu
Výstava z archivu Arnona Grunberga v Amsterodamu

Výstava z archivu Arnona Grunberga v Amsterodamu

Do 1. února 2015 se v Amsterodamu koná výstava o nizozemském spisovateli Arnonu Grunbergovi, založená na exponátech z jeho archivu. Výstava tvoří doprovodnou akci pro období, kdy Grunberg působí jako hostující docent na Amsterodamské univerzitě.

V oddělení Zvláštních sbírek Amsterodamské univerzity (Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129, Amsterodam) se od 31. října 2014 do 1. února 2015 koná výstava Arnon Grunberg: 25 let spisovatel (z toho 5 let potají) (Arnon Grunberg: 25 jaar schrijver /waarvan 5 jaar in het verborgene/). Výstava čerpá z grunbergovské sbírky Jose Wuijtse, Nizozemce žijícího v Praze, na jehož popud se autor rozhodl předat archiv oddělení Zvláštních sbírek. Archiv obsahuje například zelený chundelatý kožich a pistolku na kapslíky, Grunbergovy propriety z března 1998, když slavnostně zahajoval tradiční amsterodamský Knižní bál, jímž začíná celostátní Knižní týden. Výstava doplňuje Grunbergovy přednášky na Amsterodamské univerzitě, kde tento podzim vystupuje v roli hostujícího docenta. V tomto období je archiv přístupný studentům, jinak do něj mají přístup badatelé na základě specifických žádostí. Grunbergův archiv je výjimečný tím, že vzniká průběžně za jeho života. Navíc uložení ve Zvláštních sbírkách porušuje zavedenou zásadu, že literární archivy z pozůstalosti spisovatelů shromažďuje Muzeum písemnictví (Letterkundig Museum) v Haagu. Jeho ředitel Aad Meinderts přiznává, že ho autorův postup zarazil. Vzhledem k tomu, že Muzeum písemnictví vlastní například část Grunbergovy korespondence, dochází teď k situaci, kdy se autorův archiv prakticky nachází na dvou místech. Výstavní prostory v areálu budov, kde je i archeologické muzeum Allarda Piersona, jsou pro studenty Amsterodamské univerzity přístupné zdarma.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse