Robinson uvízlý mezi piráty
Toman, Marek: Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, poctivého piráta ve službách madam L.

Robinson uvízlý mezi piráty

Marek Toman ve své nové knize pro mládež zanechal knihovnici Boženku v cukrárně na Divokém západě a s humorem a parodií sobě vlastní se tentokrát prostřednictvím mladého anglického gentlemana nalodil mezi obávané piráty. Na nečekaném místě chce opět šířit lásku ke knize a příběhům literární klasiky.

Prozaik, básník, překladatel, diplomat a autor knih pro děti Marek Toman stihl v roce 2019 potěšit svou tvorbou dospělého i dětského čtenáře. V Knize Zlín vydal spisek Nutrie, kde „dětští hrdinové vyprávějí dospělý příběh“ o porevolučním vývoji v České republice. Svoboda jedince a principy fungování společnosti a státu jsou také tématy publikace s názvem, který málokdo ze čtenářů od devíti let, jimž je kniha určena, dočte do konce: Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, poctivého piráta ve službách madam L.

Pod madam L. se skrývá Literatura, v jejíchž službách Toman již vydal podobně laděnou knihu Cukrárna U Šilhavého Jima, oceněnou Zlatou stuhou za rok 2019 v kategorii beletrie pro mládež. Z prostředí Divokého západu a traperů se v podobně parodickém tónu přesunul na moře k pirátům a námořníkům. Bloody B., kapitán pirátské lodi, má na piráta nevšední zálibu – knihy a zejména příběhy v nich ukryté. Když zajme plavčíka Florentina Flowerse, soudcova syna, kterého podobně jako Robinsona Crusoa lákaly spíše zážitky na moři než otcem nadiktovaná úřednická dráha, nechává si od něj přepsat a převyprávět známá literární díla od Bible, přes Dona Quijota až po již zmíněného Robinsona. Do této role Florentina pasovala znalost čtení a psaní a také fakt, že na lodi Better Experience vedl lodní deník; jen gramotní námořníci neskončili při napadení v moři. V závěru se odkryje i hlavní důvod, proč ho kapitán pověřil čtením vlastních verzí vybraných knižních příběhů, jež Bloody B. jako dítě slýchával od svého dědečka – sám uměním číst nevládl (a dozvíme se i proč).

Toman tak v novém románu rozvíjí didaktickou linku nastolenou v předešlém díle, tedy nenásilnou propagaci a zároveň jakousi reinterpretaci klasických literárních děl. Knižní příběhy protkává životní zkušeností a tím je přibližuje čtenáři. Tmu před stvořením světa tak Florentin, jehož subtilní mluvící jméno nahradí přezdívka Týdlo, připodobňuje ke tmě, která vás obklopí v noci na moři. Tím, že dává možnost vyprávět nedotknutelné příběhy minulosti s osobní invencí malého kluka, jenž si vyprávěním stejně jako Šeherezáda zachraňuje život, podkopává piedestal, na kterém klasici stojí.

Humornou složku knižního příběhu zajišťuje především postava Florentina, synka vychovávaného ve vyšší anglické společnosti první poloviny 18. století a s vybraným slovníkem, zasazená mezi pirátskou chásku. Tam, kde Týdlova zkušenost pokulhává, nastupuje na scénu jeho taktéž zajatý vtipný a bodrý společník a pomocník – pirát Kniha, který kdysi s knihami obchodoval. Na lodi kapitána Bloody B. má za úkol zprovoznit tiskařský stroj. Dvojice je v dobrodružných příbězích důležitá, Don Quijote měl Sancho Panzu, Robinson Pátka a stejně tak má tady v Knihovi Týdlo parťáka, přičemž chvílemi není jasné, kdo je pán a kdo sluha.

Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, poctivého piráta ve službách madam L. jsou také iniciačním románem – Florentin Flowers se ocitá v ději dobrodružného románu, jenž se podobá příběhům, které ho přivály na moře, a zároveň čtením nachází cestu k sobě samému. Autor propaguje myšlenku, že v každé knize si vnímavý čtenář nalezne střípek osobního poznání a čas od času ho potká pocit, že právě tato kniha byla napsána pro něj či o něm.

Volba vlastní životní cesty otevírá téma knihy, kterým je svoboda, v mnoha aspektech. Bloody B. kolem sebe sdružuje svobodomyslné individuality, leckdy intelektuály, v civilním životě tiskaře nebo učitele, kteří nyní ovšem místo knih raději sahají po nejnovějších módních výstřelcích. Pirátství se stává cestou vzdoru proti konvencím a společenskému řádu, ve kterém je moc odvislá od množství peněz. Autor do problematiky svobody zahrnuje také moc odvozenou od sociálního postavení, včetně vztahu rodiče a dítěte nebo učitele a žáka. Tomu odpovídá i výběr knih, jako jsou například Shakespearovy Sonety (konkrétně třeba Sonet 66, jehož tématem je nespravedlivý svět). Zároveň ukazuje roli zákonů (i piráti mají svůj pirátský zákoník) a princip fungování společnosti podle jedné ze základních knih moderního politického myšlení Leviathan Thomase Hobbese z poloviny 17. století. Pirátství se nestává vzorem, všichni po zatčení naleznou své místo ve společnosti. A ne náhodou je nejhorším pirátským trestem samota. Týdla tak nakonec před Robinsonovým osudem, životem na pustém ostrově, zachrání jeho otec.

Kniha má kromě hlavní dějové linky další dvě textové roviny. V poznámkách pod čarou se nacházejí úryvky ze zmíněných děl (ale na zápis do čtenářského deníku asi stačit nebudou!) a po stranách textu vždy na začátku kapitoly jsou řazeny vtipné vysvětlivky. Škoda, že se nepojí přímo na konkrétní stránce se slovem, jež potřebuje osvětlit. Práce s knihou tak vyžaduje aktivního čtenáře a hledače. Ač je stránka graficky přehledná, někdy je na ní textu až příliš.

Také ilustrace jsou vyčleněny do shluku obrazových příloh, oddělených od textu, vždy jedna na stránku lesklého papíru s úryvkem textu, ke kterému se váže. Autorkou výrazně barevných a pečlivě vykreslených miniatur, kterým vévodí drobné postavičky a lodě, je Magdalena Rutová, zakladatelka první linorytecké fotobanky Linostock.

Marek Toman ve svých knihách odhazuje šedý byrokratický háv, který nosí jako úředník Ministerstva zahraničních věcí, a hraje si: ať už formálně s žánry a často také s netradičními hlavními postavami, či obsahově s výkladem historie a literatury. Klade si přitom nemalý cíl – chce, aby čtenáři porozuměli. U dějin se už osvědčil a také literatura v něm našla poctivého služebníka.

 

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse