Tragédie dějinných rozměrů
McDonough, Frank: Hitlerovy roky

Tragédie dějinných rozměrů

Monumentální shrnutí Hitlerovy vlády nepřináší nová odhalení, nabízí však komplexní obraz třetí říše.

Britský historik Frank McDonough (nar. 1957) může být českým čtenářům zatím známý jen jako autor poměrně útlé publikace s názvem Gestapo, v níž přiblížil fungování této neblaze proslulé organizace a částečně revidoval některé představy, které si s její činností spojujeme. Problematikou nacismu a osobností Adolfa Hitlera se autor badatelsky i publikačně zabývá dlouhodobě, přičemž určitým vrcholem jeho dosavadní tvorby je rozsáhlá dvoudílná publikace Hitlerovy roky, kterou na konci loňského roku uvedlo na český trh nakladatelství Prostor v překladu Martina Pokorného.

Monumentální, na policích knihkupectví vskutku nepřehlédnutelné dílo s výpravnou fotografickou přílohou, skládající se z většinou méně známých fotografií, má přitom až překvapivě jednoduchou strukturu: každá kapitola se věnuje jednomu roku, přičemž na jejím počátku autor podrobuje analýze Hitlerův novoroční projev i projev k jeho výročí jmenování kancléřem na konci ledna (pochopitelně s výjimkou roku 1933). Chronologie se autor v rámci možností drží i ve výstavbě jednotlivých kapitol, byť pochopitelně některé komplexnější otázky řeší s určitým časovým přesahem. Nezaměřuje se přitom jen na jednu oblast zájmu, víceméně rovnou měrou podává čtenáři informace z oblasti domácí i zahraniční politiky, ekonomiky, kultury, perzekucí i vojenství. Vzhledem k  informační „nabitosti“ některých ročníků působí část kapitol poněkud roztěkaně, protože tematické skoky mezi jednotlivými odstavci jsou snad až příliš náhlé, nejedná se však o zásadní překážku v četbě, jen je nutné číst vskutku pozorně. Chronologické řazení rovněž umožňuje snadno dohledat bližší informace ke konkrétní události či problematice.

Před čtenářem tak defilují události a osobnosti známé z hodin dějepisu i z populárně-naučných knih a filmů, dojde ale i na postavy známé méně, jakkoliv hrály přinejmenším v některých okamžicích Hitlerovy dvanáctileté hrůzovlády významnou roli (kdo si mimo úzký okruh odborníků vzpomene třeba na ministra financí Lutze Schwerina von Krosigka?). Zdaleka přitom nejde jen o suchopárný výčet jmen, dat a dalších údajů, občas proložený citací z něčího deníku či dobového tisku, McDonough se snaží osvětlit i motivaci Hitlerových kroků a korigovat některé ustálené představy. Na české poměry se podrobně zabývá i boji v severní Africe, na východní frontě nebo ve Francii po Dni D, naopak mnichovskou dohodu a vznik protektorátu prochází poměrně stručně a nadto si všímá spíše reakce britských politiků než samotného dopadu na české země a jejich obyvatelstvo. Vzhledem k místu vydání originálu knihy je to však pochopitelné, stejně jako to, že mu za zmínku nestály existence Vlasovovy armády a průběh Pražského povstání. Vzhledem k zaměření na Adolfa Hitlera nepřekvapí akcent na evropský rozměr druhé světové války (s určitou výjimkou severní Afriky) a opominutí událostí v jihovýchodní Asii a v Tichomoří, autor nicméně nezmiňuje ani poměrně kanonické momenty jako potopení křižníku Bismarck nebo malmédský masakr. Na druhou stranu je jako zřídka frekventovaný aspekt nacistického období nutné ocenit analýzu protižidovských a protibritských propagandistických filmů natáčených v Německu.

McDonough zohledňuje, že Adolf Hitler byl nejen politik, ale zároveň také člověk.  Zmínky o Hitlerově životě před rokem 1933 jsou v knize roztroušeny jen sporadicky, ale předmětem autorova zájmu je vztah s Evou Braunovou i Hitlerův zdravotní a psychický stav. Také v těchto pasážích zůstává především historikem – snaží se mít pro svá tvrzení oporu v dochovaných pramenech a nesklouzává k bulvarizaci, jakkoliv zejména scény z posledních týdnů Hitlerova života v berlínském bunkru by k tomu sváděly. Hitlera přitom vidí jako mistra ve flexibilitě a improvizaci, který dokázal využít nečekaných chyb svých protivníků, aniž by však byl někdy schopen domyslet následky vlastních rozhodnutí.   

Proč ale číst další knihu o Hitlerovi, nadto takovou, která neslibuje žádná zásadní odhalení dosud utajovaných faktů, nýbrž je „pouhou“ syntézou dosavadních znalostí a výsledků historického bádání? Třeba proto, že se jedná o knihu čtivou, která navzdory svému rozsahu dokáže čtenáře lapit a udržet si jeho pozornost. Dále právě proto, že autor se nepouští na tenký led zásadních odhalení a vše, co v knize tvrdí, má podloženo dlouholetým studiem problematiky. Díky komplexnímu zaměření tato publikace zařazuje střípky a útržky informací, které se čtenáři v souvislosti s Hitlerem a Třetí říší vybaví, do širšího kontextu.     

Hitlerovy roky nejsou finální završením historického bádání o jedné z nejtragičtějších kapitol moderních dějin už jen z toho důvodu, že historické bádání nikdy nekončí. Jsou však dobrým základem, od kterého je nově možné se k dalšímu výzkumu odrazit a na kterém stavět – jak pro odborníky, tak i pro laické zájemce.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Frank McDonough: Hitlerovy roky. Triumf a pád 1933–1945.  Přel. Martin Pokorný, Prostor, 2022, 1152 s.

Zařazení článku:

historie

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

80%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Milan,

Od britských historiků je výklad moderních Evropy dějin specifický.VB je historícký vítěz v obou světových válkách.V té první válce někdy nazývané Velké válce se VB zapojovala velmi obezřetně a byla pod tlakem Francie,která prahla po odvetě za porážku u Sedanu a ztrátě Alsaska-Lotrinska .První výstřely války padly v Srbsku po příšerném ultimátu R-U a skrytě provedené mobilizaci carského Ruska.Takto byl spuštěn automatismus tajných dohod mezi státy Trojspolku a Dohody.Italské království se dostalo pod tlak Dohody a sliby byl tento spojenec získán Dohodou.Obdobně jednalo Turecko i Bulharsko v obráceném gardu Sily obou seskupení byly dlouho vyrovnané ,situace se změnilo po revoluci v Rusku,nejprvé buržoasní a po příjezdu V.I.Lenina ze Švýcarska bolševické. USA dlouho balancovaly s neutralitou až VB za pomoci Francie a některých dodnes nevyjasněných konfliktů přiměly USA ke vstupu do války. Došlo ke změně převahy na straně Dohody. Trojspolku,nepomohl ani Brest -litevský mír v3/1918.Německo po hospodářském vyčerpání požádalo o příměří ,R-U si nestalo tak špatně,ale tajná jednání o míru vedená císařm Karlem za asistence cisařovny Zi,ty byly zbabrané a zveřejněné a šlo to sešupem k hořkému konci. Versaillské mírové dohody byl diktát,který změnil mapu Evropy a pomohl k vítětzství VB a Francii.Obě
vítězné země si nenechaly ujít dominanci,více Francie a Německo bylo poníženo .R-U se rozpadlo,reparace byly obrovské.To vše ovlivnilo následný vývoj vEvropě, Německa.které hledalo partnera. Revoluční Rusko a poražené Německo našly v Rapalu k sobě cestu pro oba státy výhodnou,situace byla v Evropě katastrofická.USA se stáhly do izolace. Tento neblahý evropský vývoj,kdy vítězové VB a Francie byly také válkou obrovsky oslabené,Franci však víc.Světová hospodářská krize r .1928 urychlila hlavně vývoj v Německu,kde se etablovalo fašistické hnutí.Vzorem byla vítězná Itálie ,která byla odstrčená od koláče a dostala jen drobty. Dva vůdcové se etablovali a to Mussolini a Hitler,který musel přijet do Itálie a podbízet se ke spojenectví.Bylo vytvořeno spojenectví Německa s Itálií za účasti tichého společníka bolševického Ruska. V obou západních metropolích byl vývoj podceněný, ten nezadržiteělně spěl k válečnému střetnutí. V Německu a Itálii byly zapojeny do vzestupuobou států všechny vrstvy národa, jen Německu se stalo protižidovské.Osobní autobiografické rysy obou protagonistů vůdcovství fašismu v Německu a Itáli,nejsou až tak důležité.Byly to masové společenské trendy příslušníků obou národů,které umožnily oběma vůdcům realizovat fašistická vítězství,které vedly k rozpoutání II,světové války.Pozdě si to uvědomily elity VB a Francie.USA byly v  zajetí izolacionismu. SSSR budoval stalinistický socialismus. Na dálném východě se Japonsko střetávalo s kolonialismem VB a Francie a ještě vice s imperialismem USA,ale také se SSSR a slabou Čínou.Tak dospěl svět k dějinné tragédii obrovských rozměrů. Výsledky této konfrontace z  druhé poloviny X X století jsou stále zřetelné a nejsou vyřešeny a probíhá zatím skrytá konfrontační strategie ,která se přenesla do XXI století. Na začátku XXI století dominují dvě velmoci, Čína a USA ,každá velmoc má své satelity a spojence.Zeměpisně je to slábnoucí Západ a lidnatý , ekonomicky na vzestupu Jih.Je obtížné odhadnout další trajektorii vývoje,která z velmocí bude lidrem