Vede se nám dobře
Geiger, Arno: Es geht uns gut

Vede se nám dobře

Arno Geiger (*1968) sleduje ve svém románu příběh jedné rodiny od roku 1938 až 2001, nicméně jde mu spíše o představení „života pozorovatele“, o nevyřčené myšlenky, ze kterých skládá rodinný příběh jako „řetězovou reakci neporozumění“.

Román Arno Geigera (1968) Es geht uns gut (Vede se nám dobře) získal Německou knižní cenu v kategorii nejlepší próza.

Rodák z Bregenzu Arno Geiger (*1968) sleduje ve svém románu příběh jedné rodiny od roku 1938 až 2001, nicméně spíše než o vlastní události líčené prostřednictvím dat a historických událostí mu jde o představení „života pozorovatele“, o nevyřčené myšlenky, ze kterých skládá rodinný příběh jako „řetězovou reakci neporozumění“. Geiger si všímá všedního života svých hrdinů, jejich zmatení a vnitřního napětí, které jsou podle něho reprezentativní pro celou generaci. V knize se tak setkávají dědeček, který jako ministr po válce vyjednával s Rusy, jeho dcera Ingrid a „budižkničemu“ Filip jako typické příklady proměny doby, o níž autor vypráví jedenadvacet kapitol. Filip Erlach zdědil dům po babičce na vídeňském předměstí, kde na něho stále častěji doléhají vzpomínky, se kterými nechce mít nic společného, ale kterým není schopen uniknout.

Zatímco Filip se jednoho dne rozhodne celé rodinné historie v podobě dopisů a záznamů uložených na půdě zbavit, Arno Geiger pracuje s příběhem pečlivě a jako dokumentarista precizně zachycuje proměnu šedesáti let rakouské historie.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse