Stefan George a jeho překladatel do češtiny
Malý, Radek

Stefan George a jeho překladatel do češtiny

Básník a překladatel Radek Malý se nebojí jít s kůží na trh. Pro olomoucké nakladatelství Prstek, které vydalo v exkluzivní grafické úpravě s ilustracemi již několik bilingvních knih, uspořádal čtenářský výbor z tvorby u nás jen málo známého německého básníka Stefana Georga. Tímto počinem navazuje na svůj předchozí výbor z německé poezie přelomu století, v němž se zaměřil naopak na nejpřekládanějšího básníka tzv. pražské německé literatury Rainera Mariu Rilka.

iLiteratura.cz: Jste první z českých překladatelů, který se soustavněji zabýval dílem německého symbolisty Stefana Georga. Čím si vysvětlujete, že ho vaši předchůdci přehlíželi?
Radek Malý: Nemyslím, že by kolegové jeho poezii přehlíželi, jen se nikdo nedostal k možnosti udělat skutečný samostatný knižní výbor. Je to totiž – a asi i vždy byla – do značné míry také práce v režii překladatele: iniciovat nějaký projekt, aby o něj stálo nakladatelství. A samozřejmě se nejedná o poezii jednoduchou na překlad, která by nadto nějak silně rezonovala s českou tradicí, i když souvislosti, např. s Karáskem ze Lvovic nebo Otakarem Březinou, by se našly.

iLiteratura.cz: Kdy jste se poprvé setkal s dílem Stefana Georga?
Radek Malý: Poprvé jako student germanistiky. Podruhé, tvůrčím způsobem, před osmi lety, kdy jsem Georgovu báseň Das Wort překládal pro knihu Georga Steinera Po Bábelu – otázky jazyka a překladu.

iLiteratura.cz: Co vás na jeho tvorbě zaujalo natolik, že jste se rozhodl zabývat se jím podrobně a později vydat celou knihu básní?
Radek Malý: Paradoxně to byl hlavně fakt, že neexistoval samostatný český výbor z Georgovy poezie. A potom nápad vydat knihu u nakladatele Aleše Prstka, v dvojjazyčném a výtvarně precizním provedení.

iLiteratura.cz: Čím může George oslovit dnešní čtenáře?
Radek Malý: Myslím, že do značné míry jde o básníka nadčasového. Najdeme u něj nádherné přírodní obrazy, ale téměř vždy také nějakou poměrně snadno uchopitelnou ideu. Jsou to verše ze zlatého věku poezie, kdy byla masově čtena, a snad i proto není čtenářsky nijak odstředivá.

iLiteratura.cz: Sám jste básník – inspirovala vás něčím Georgova poetika?
Radek Malý: Zatím si toho nejsem vědom, ale nevylučuji to ani v minulosti, ani do budoucna. Těžko se tyto vlivy odhalují, stejně těžko se jim lze vyhnout.

iLiteratura.cz: V čem byl překlad Georgových básní nejobtížnější?
Radek Malý: V tom, že nenabízí žádný „manévrovací prostor“, kde by překladatel mohl alespoň trochu slevit buď z formy, nebo z obsahu. Obojí tvoří u Georga harmonickou jednotu, každé slovo má svou přesnou platnost.

iLiteratura.cz: Podle jakých kritérií jste vybíral básně do právě vydaného výboru?
Radek Malý: Zpočátku jsem hledal básně známé, zásadní či oblíbené. Postupně ale se výběr stával subjektivnějším, vybíral jsem básně pokud možno z celé tvorby a zároveň i formálně odlišné. Vyhnul jsem se ovšem básním příliš rozsáhlým – z čistě praktických důvodů, protože by zastínily zbytek poměrně skromného výběru celkem třiceti básní.

iLiteratura.cz: Na kterou báseň jste jako překladatel nejvíc pyšný?
Radek Malý: Asi na překlad básně Komm in den totgesagten park und schau, která skrývá oříšek už ve svém názvu a zároveň prvním verši. Je to vstupní báseň průlomové Georgovy sbírky Rok duše, jedna z jeho nejznámějších vůbec, a pro mě představovala vstup do světa Georgovy poezie se vším všudy.

Rozhovor

Spisovatel:

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse