Jitka Nešporová

Jitka  Nešporová Jitka Nešporová (jitka.nesporova@iliteratura.cz) Redaktorka rubrik německy psaná literatura, romská literatura, knihy pro děti a mládež.
Vystudovala bohemistiku a translatologii na FF UK, v roce 2014 obhájila disertační práci o překladatelském díle Ludvíka Kundery. Pracuje jako překladatelka z němčiny (knižně: C. D. Florescu, G. Geltinger, V. Kaiser, N. Kiesling, A. Overath, L. Tuor, N. Scheuer), literární redaktorka a moderátorka autorských čtení a literárních festivalů. Podílí se na přípravě katalogu Nejlepší knihy dětem.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Články