Nicole Kraussová napsala úžasné Dějiny lásky
Krauss, Nicole: Dějiny lásky 2

Nicole Kraussová napsala úžasné Dějiny lásky

Stručně shrnuto, Dějiny lásky jsou kronikou osudů několika rodin z různých časových období, jejichž životy zásadním způsobem ovlivnila druhá světová válka a s ní spojené pronásledování Židů v Evropě. Kniha má dva vypravěče, kteří se od sebe nemohou více lišit.

Americká židovská literatura se honosí fantasticky bohatou historií, stačí zmínit laureáty Nobelovy ceny Isaaca Bashevise SingeraSaula Bellowa, či kupříkladu Philipa Rotha. V posledních letech se však kromě těchto velikánů začínají skloňovat především jména Jonathana Safrana FoeraNicole Kraussové, jimž se občas přezdívá „zlatý pár americké literatury“. V českém překladu nyní vychází Kraussové druhý román Dějiny lásky, který v uplynulém roce vzbudil u americké literární kritiky doslova bouři nadšení. Není divu: Kraussové román je opravdovou literární lahůdkou a vážným kandidátem na to, stát se v tom nejlepším slova smyslu knihou roku.

Stručně shrnuto, Dějiny lásky jsou kronikou osudů několika rodin z různých časových období, jejichž životy zásadním způsobem ovlivnila druhá světová válka a s ní spojené pronásledování Židů v Evropě. Kniha má dva vypravěče, kteří se od sebe nemohou více lišit: Leopold Gursky je osmdesátiletý bývalý zámečník, který v Polsku přežil holocaust a po válce se dostal do Spojených států, kdežto Alma Singerová je čtrnáctileté děvče, které žije samo s mladším bratrem a matkou překladatelkou v New Yorku. Jednoho dne přijde matce poštou nabídka na překlad jistého španělsky psaného díla a Alma začíná tušit, že právě tahle kniha, nazvaná Dějiny lásky, zásadně ovlivnila životy jejích rodičů.

To Leo Gursky myslí hlavně na smrt, je jí doslova posedlý; snad proto, že jej za jeho dlouhého a pestrého života minula několikrát jen o vlásek. Se svým přítelem Brunem se pomocí psaných vzkazů strkaných pod dveře pořád ujišťuje, že je ještě naživu, každý den se na veřejnosti snaží zaujmout něčí pozornost, aby neodešel ze světa nepovšimnut, a na krku nosí cedulku, která upozorňuje případného nálezce mrtvoly na místo, kde je pro ni rezervována hrobka. Za svého života se Gursky nikdy neoženil. Osudovou lásku k dívce jménem Alma - shoda jmen s mladou vypravěčkou není náhoda - brutálně přervala válka, před níž jeho milá stačila utéci do Ameriky. Až po pěti letech se Gursky dozví, že s ním tehdy čekala syna. Ten se později stane slavným spisovatelem, nikdy však nezjistí, kdo je jeho skutečný otec.

O své lásce k Almě napsal Leopold Gursky knihu, kterou sám pro sebe pojmenoval Dějiny lásky. Podivným řízením osudu se text dostane přes několik opisů, překladů a kopií až do Chile, kde je vydán ve španělštině. Právě tuhle verzi příběhu dostane matka Almy Singerové k překladu. V Kraussové románu tedy hraje důležitou úlohu text, který nadto existuje v jidiš originále a ve španělském překladu. Kniha, již čtenář drží v ruce, je tedy vlastně metatextem – románem o stejnojmenném textu, o jeho síle a tajemství. Čtenář zažívá nečekanou situaci: v Dějinách lásky může číst úryvky z „původních“ Dějin lásky.

V románu je důležité sledovat každý detail, i ten nejmenší totiž hraje v složité struktuře knihy svou roli. Tak například Chile, kde byly románové Dějiny lásky vydány, jsou i rodištěm autorčina oblíbeného prozaika Roberta Bolaňa, odkazy k tajemnému textu a deníkové záznamy, které postupem času nabývají podoby spletitého labyrintu, jsou zase poctou geniálnímu spisovateli Jorgemu Luisi Borgesovi. A samozřejmě je tu i bohaté dědictví židovské kultury. Kraussové styl je přímo esencí hodnot jejích předchůdců: bohatý na jemné sebeshazování Gurskyho, který se stydí za své tělo, ale jde stát nahým modelem studentům, i krutou ironii, když nechává starce dívat se v bytě svého syna na fotografii z mládí, na níž je zachycen společně s Almou. Najdeme tu tradiční židovský důraz na jména: v úvodu zmíněný Philip Roth tu figuruje jako porotce literární ceny, která byla udělena Gurskyho synovi, i na nemilosrdný osud, který vypravěči nedopřál prožít se svou láskou celý život. Především je však Kraussové román úžasným čtenářským dobrodružstvím, v němž není do posledních stránek jasné, jak moc spolu osoby obou vypravěčů souvisejí. Prozrazovat cokoli z vypointovaného dojemného a hluboce lidského závěru by byl zločin na čtenáři, dodejme tedy jen, že kruh dějin Leopolda Gurskyho, autora Dějin lásky, se po překlenutí desítek let, tisíců kilometrů a jedné zmařené šance na štěstí konečně uzavře.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Přel. Hana Ulmanová, Argo, 2006, 256 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

80%

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse