Nejčtenější články

Nejčastěji navštěvované články za poslední 3 měsíce

Recenze

Summa mistra Šulce

literární věda
Jan Lukavec
80%

Jen málokdo má o vydávání nejen soudobé české literatury takové zásluhy jako Jan Šulc. Jeho první zcela samostatná kniha dává nahlédnout do pestrého vějíře jeho činností editorských a publicistických, přičemž hlavním motivem u všech byla oddaná služba literatuře.

Recenze

Stoletá Pustá země v novém kabátě

V prosinci uplynulo sto let od vydání Eliotovy modernistické básně Pustá země, vypovídající o stavu světa po první světové válce. V básni však nalezneme i obrazy, jež lze vztáhnout i ke světu současnému, který se obdobně nachází na pokraji krize. Přestože již existují tři české překlady básně, čtenář se k jubileu jejího vydání dočkal překladu nového –věrnějšího a zbaveného archaické mluvy.

Přehled

Nejlepší knihy roku 2022

Doporučená četba z letošní nabídky českých nakladatelství: vybíráme zajímavé tituly, které si zaslouží pozornost čtenářů. Zohledňujeme různé věkové kategorie a myslíme i na to, že každý od knihy čeká něco jiného.

Recenze

Čína skutečná a neskutečná

Enigmatický román významného francouzského spisovatele Victora Segalena vznikl před sto lety a až v loňském roce vyšel poprvé v českém překladu. Formou deníkových záznamů v něm stejnojmenný vypravěč zaznamenává touhu proniknout do Zakázaného města – císařského paláce v srdci Pekingu – a odhalit jeho tajemství. Pomoc hledá u mladého belgického učitele Reného Leyse.

Recenze

Se jmény to není jen tak

dětská
Kamila Drahoňovská
80%

Nechce být zlý, ale ono to v něm nějak zlobí samo. Platí to pro Vúdúlínka, pro lidskou holčičku Rozárku, která jednou v lese náhodou zahlédne malou průhlednou jezinku, a jistě i pro mnoho malých dětských posluchačů. Tak trochu strašidelný příběh v interpretaci Ivana Trojana přátelsky chrchlá, bublá i huhlá, stejně jako povídavé řeky protékající lesem Krachlesem.

Studie

Milan Kundera

beletrie česká
Milan Valden

Milan Kundera se narodil 1. dubna 1929 v Brně. Pochází z rodiny významného hudebního pedagoga, klavíristy a rektora JAMU Ludvíka Kundery, což se projevuje v jeho celoživotním zájmu o hudbu; v mládí chtěl být dokonce víc skladatelem než spisovatelem.

Recenze

Sláva Ukrajině!

komiks
Pavel Mandys
60%

Ukrajinští kozáci, intelektuálové i vnadné krasavice ostošest řežou ruské vetřelce. Zatím v bláznivém steampunkovém komiksu, kde Lenin s Trockým verbují armádu bolševických zombie.

Recenze

O Kubovi s tubou i bez tuby

dětská
Jitka Zítková
70%

Pokud jste netušili, že se pod podzemní dráhou může ukrývat ještě další a podivuhodný svět, pak se seznamte s obrázkovou knížkou Jany Šrámkové a Filipa Pošivače, která nahlíží do tohoto prostoru slovem i obrazem. Průvodcem vám bude malý Kuba, toho času bez tuby.

Studie

Současná poezie pro děti – nová zlatá éra?

dětská
Jaroslav Provazník

V české poezii pro děti je možné označit přinejmenším dvě období za její „zlatá léta“, období, kdy její obraz spoluvytvářely skutečné básnické osobnosti a kdy se v poezii pro děti otevíraly nové cesty a prostory. Prvními „zlatými léty“ byl beze sporu konec 19. století, kdy zazářilo trojhvězdí Sládek – Rais – Kožíšek plus F. S. Procházka. Druhým takovým plodným obdobím byla 40. léta 20. století, kdy vedle sebe současně tvořily výrazné osobnosti různých poetik – především V. Nezval a F. Halas.

Portrét

Tonke Dragt

Nizozemská spisovatelka, která psala fantasy, když se tomu tak ještě neříkalo, volí za protagonisty svých knih mladistvé hrdiny, a proto bývá řazena k literatuře pro děti a mládež. Sama se považuje za autorku vědeckofantastických románů a svou bohatou fantazii uplatňuje i jako ilustrátorka.

Recenze

Příliš přebytečná nicota

filozofie
Tomáš Koblížek
90%

Klíčem k dobrému životu je rezignace a vztah k „nicotě v nás“. Toto překvapivé tvrzení obhajuje ve své nové knize česká filozofka Tereza Matějčková. Jde o mimořádně inteligentní a provokativní monografii, která si zaslouží podrobnější, snad i polemickou diskusi. Právě takový pohled přináší následující text.

Rozhovor

I poslechu se musíme nejprve naučit

kultura
Kamila Drahoňovská

Audioknihy jsou pro mnohé z nás už samozřejmou součástí života, ale jejich kritice a reflexi se věnuje málokdo. Oslovili jsme jednu ze specialistek na toto téma, spisovatelku a lektorku Kláru Smolíkovou, která v rozhovoru mluví mimo jiné o potenciálu mluveného slova při vzdělávání a osvojování čtenářské gramotnosti.

Recenze

Rozpory Václava Havla a Petra Steinera

Steinerovy studie sice patří do oboru literární vědy, ale jejich „pointy“ je řadí spíše do oblasti moderní historie, politologie i etiky. Steiner velmi kriticky sleduje vývoj v politickém uvažování Václava Havla, zejména jeho proměny po roce 1989. Součástí svazku je i předmluva Richarda Změlíka, v níž lze krom zasvěceného výkladu nalézt rozpory platné i pro Steinerovy studie samotné.

Recenze

Podrobný pohled k sousedům

historie
Martin Liška
70%

Navzdory tolik zdůrazňované vzájemné blízkosti dokáže patrně jen málokterý Čech vyjmenovat více než několik málo slovenských politiků, kteří od rozpadu společného státu spoluurčovali vývoj Slovenska, natož se blíže vyznat v zákoutích slovenské politiky. Známý publicista podává srozumitelný přehled, který českým čtenářům umožní leccos pochopit, veselé čtení to ale vskutku není.

Recenze

Evropa jako genetický mix

přírodní vědy
Jan Lukavec
70%

Existuje specifický židovský gen? Dají se podle genů rozlišit hranice mezi jednotlivými národy? Proč syfilis do Evropy nejspíš nepřivezli námořníci z Ameriky, ale šlo spíše o „přehazovanou“ mezi kontinenty? Kniha srozumitelně a poutavě přináší genetickou historii Evropy, jakkoliv zčásti nutně hypotetickou.

Rozhovor

Jít s pravdou ven. Ale jak?

V rámci letošního Světa knihy nám poskytla rozhovor Vanessa Springora, autorka románu Svolení, v němž se po mnoha letech vrátila k příběhu z doby svého dospívání. Ve čtrnácti letech se stala milenkou staršího muže, slavného spisovatele. V knize se s odstupem zamýšlí nad tím, jaké společenské mechanismy se podílely na tom, že Gabriel Matzneff mohl beztrestně udržovat vztahy s nezletilými, a dokonce se těšil uznání uměleckých kruhů, když své pedofilní záliby popisoval v knižně vydávaných denících.

Recenze

Ester Krumbachová rediviva

film
Jan Jaroš
80%

Přepychově vybavená publikace o výtvarnici i filmařce mohla vzniknout zejména díky zpřístupnění pozůstalosti umělkyně. Kolektivní práce ji originálně portrétuje ve všech jejích tvůrčích i osobních polohách.

Recenze

V dechu je všechno...

beletrie česká
Olga Słowik
80%

Ve svém nejnovějším románu se Jakuba Katalpa, podobně jako v tom předchozím – Němcích, vrací ke druhé světové válce, především holocaustu. Zde se děj však odehrává v průběhu několika desítek let a najdeme zde i další motivy a témata, které se u této autorky objevovaly již v předchozích dílech, kupříkladu rodičovství a silně prožívanou tělesnost. Nejvíce v románu vyniká právě originální pojetí tělesnosti a násilí, které je s ní spojené.

Recenze

Funkatýr Štrougal a Panenka s kytarou, to je Bomba★Funk

beletrie česká
Daniel Mukner
80%

Bomba★Funk jde proti mnoha ustáleným představám, které máme jak o normalizaci, tak o literatuře. Štrougal s Husákem jsou tu kladní hrdinové. Úspěch komunistické revoluce by měl podpořit příchod nového Mesiáše, který povstane z funkové hudby. A ploše podané příběhové peripetie mají nezaměnitelný a strhující rytmus, jenž stojí na funku, kterým celý text pulzuje.

Recenze

Dějiny Františka Drtikola

beletrie česká
Marek Lollok
70%

Román Dějiny světla Jana Němce nabízí (i podle autorových slov) pravděpodobný, nikoli nutně pravdivý pohled na všestrannou a kontroverzní osobnost Františka Drtikola. Postupuje chronologicky, od fotografova dětství, přes učednická a studijní léta a pozvolné budování kariéry až po Drtikolův příklon k duchovním naukám Východu a mystice.

Recenze

Výbor z „bláznivých básniček“

dětská
Jitka Zítková
70%

Nové vydání básnických textů Miloše Kratochvíla je výborem „bláznivých básniček“ ze všech pěti předchozích autorových knižních souborů poezie pro děti, které – ačkoliv Kratochvíl časopisecky verše pro děti publikoval již od 70. let – byly vydány až v relativně nedávné době: Hodina smíchu (2000), Potkal kočkodán kočkonora (2000), Zapište si za uši (2001), Deset malých Bohoušků (2002) a Létající koště (2003).

Recenze

Esej o původu jazyků

filozofie
Tomáš Duběda
70%

Rousseauův Esej o původu jazyků, kde se hovoří o melodii a o hudebním napodobování, vyšel v Ženevě v roce 1781; bylo to tři roky po autorově smrti, osmdesát pět let předtím, než Pařížská jazykovědná společnost prohlásila otázku původu jazyka za neřešitelnou, a dlouho předtím, než moderní antropologie spolu s dalšími disciplínami začaly tento problém rozplétat pomocí nespekulativních metod.