Twilight: sága a její postavy v proudu času

Twilight: sága a její postavy v proudu času

Nancy Ruth Reagin: Twilight. Sága a její postavy v proudu času. Přel. David Sajvera, XYZ, Praha, 2011, 341 s.

Edwardovy nejpozoruhodnější charakteristiky – citová a tělesná zdrženlivost, silné morální povědomí, sveřepá loajalita k rodině a všestranná kultivovanost – se shodují s populárními představami o klasickém viktoriánském gentlemanovi. James Ali Adams pozoruje, že viktoriánský gentleman byl často zobrazován jako muž, jehož „morální ideál“ vytváří určitý druh „světské svatosti“.